Pochod za rodiny v Bratislave: Bez policajnej ochrany!

437

Milí priatelia, koncom septembra 2013 sa chystá vyvrcholenie akéhosi „pochodového súboja“ dvoch zložiek, fungujúcich na Slovensku čoraz očividnejšie. Jednou z nich je dobre zaplatená, operatívna a diplomaticky podporená suita homoaktivistov, druhou je zobúdzajúca sa aktivita morálne zorientovaných občanov, a katolíckych resp. kresťanských kruhov, ktoré si akosi povedali DOSŤ a púšťajú sa do otvoreného zápasu s amorálnym a represívnym importom z Bruselu.

IMG_0333

Po krachu pripravovanej novely zákona o rodine, v ktorom mali byť zakomponované násilné a nadštandartné privilégia sociálnych úradov, ako aj po krachu  Stratégie  ochrany tzv. „ľudských práv“, pripravovanej na Ministerstve zahraničných vecí  a záležitostí EÚ, nastáva na Slovensku fáza aktívneho očakávania, čo ďalej.

Po prekvapujúcich a nedomyslených vyhrážkach Ministerstva zahraničných vecí, ako aj po zaskočenom mlčaní Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, prichádza zaujímavý fakt.

culenKonštatoval to na Pochode Združenia pre ochranu rodiny v Bratislave dňa 14. septembra 2013 jeho predseda Ing. Jozef Dupkala.  Konštatoval absolútnu neprítomnosť ochrany polície tohto 300 členného pochodu, ako aj absolútnu absenciu oficiálnych médií.

Čo to signalizuje?  Nuž veru dosť.  Zdá sa, že štátna moc odťahuje ruky a ochranu od tej časti spoločnosti, ktorá je nielenže väčšinová, ale reprezentuje našu vieru, tradície a stáročné duchovné smerovanie,  a zrejme sa prikláňa ku  zanedbateľnej menšine, čudne chránenej  ako „rodinné striebro“, napriek tomu, že ide o rozkladačov mravov a rodiny.   A to je niečo na veľké zamyslenie sa.    Anton Selecký

Slovensko, preber sa! 

Príhovor predsedu Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozefa Dupkalu

http://www.orol.tv/videos/pochod-za-rodiny-14-septembra-2013-bratislava-i/

pochod_oPríhovor Ivy Rojkovej – Vranskej, podpredsedníčky Mestského výboru Matice Slovenskej, Bratislava

http://www.orol.tv/videos/pochod-zdruzenia-pre-ochranu-rodiny-14-septembra-2013-bratislava-ii/

Príhovor pani Lucie Boddingtonovej 

http://www.orol.tv/videos/pochod-zdruzenia-pre-ochranu-rodiny-14-septembra-2013bratislava-iii/

Pochod za život, Košice, 22. september 2013. Príď!  http://pochodzazivot.sk/

Jana Tutková porodila dcérku – v aute!  

CBR Aktuality

Milí priatelia života a manželstva,  kultúra života sa bude manifestovať túto nedeľu v Košiciach a kultúra smrti v sobotu v Bratislave. Nikto nemôže zostať nestranný. Neprísť v nedeľu do Košíc znamená podporiť dnes prevažujúcu kultúru smrti.

CBR výstava vs. Dúhový pride

Tutkova-3Tento týždeň sa uskutočnia viaceré podujatia v rámci nadchádzajúceho Dúhového pochodu v sobotu, ktorým protiváhu bude robiť výstava CBR na Poštovej v Bratislave pripomínajúca, že skutočnými obeťami  diskriminácie sú v našej spoločnosti nenarodené deti. Dúhový pride tento rok má upozorniť na „diskrimináciu“ transgenderových osôb a transfóbiu…

Ak by ste chceli ako dobrovoľníci pomôcť niekoľko hodín za deň (ešte potrebujeme dobrovoľníkov na štvrtok až sobotu od 9h do 19h), kontaktujte koordinátora CBR na tel. čísle 0948 023 318.

O septembrových výstavách Čo škola neučí počas katolíckych púti sa dočítate tu.

Workshop v sobotu v Košiciach

Príďte do Košíc už v sobotu a zúčastníte sa prolife workshopov s odborníkmi. Na jeden z nich s prolife gynekológom pozývam i svoju gynekologičku a odporúčam aj Vám dať workshopy do pozornosti známym, aby si nenechali újsť zaujímavých hostí i obohacujúce témy.

Všetkých Vás srdečne pozývam na svoj workshop o 13h a 15h v Konzervatóriu na Timonovej 2 na tému PREČO TREBA ODHAĽOVAŤ PRAVDU O KULTÚRE SMRTI a konkrétnejšie:

  • ako fotografie prispeli k zmenám myslenia a zákonov v minulosti
  • direct action – metóda konfrontácie zákonov účinne používaná vo svete mimovládkami
  • používanie obrázkov potratov ako biblické ultimátum
  • eufemizmy prenatálnej genocídy: hormonálna antikoncepcia, umelé oplodnenie, výskum na embryách, vakcíny z potratených plodov
  • medzinárodná kontrola populácie a jej aktéri
  • argumenty proti mýtu o preľudnení

CBR bilboardy na pochode za život

Ak by ste chceli niesť jeden z bilboardov CBR počas pochodu v nedeľu v Košiciach, ohláste svoj záujem na tel. čísle 0907 534 623, príp. pošlite email na info@pravonazivot.sk

Narodenie a krst dcéry

Dovoľte mi podeliť sa o radosť, že sa nám v nedeľu 8.9. 2013 narodila dcéra Kirillia Marta Ray, ktorú v nedeľu v Košiciach pred pochodom pokrstí arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Aj o druhom mojom pôrode som napísala blog s názvom Porodila som v aute – odporúčam!.

Teším sa na stretnutie s Vami v Košiciach!

 Ing. Jana Tutková, M.A.  riaditeľka

Píšete nám: 

Nové rúhačstvo   LGBTI V Bratislave:  „Kresťanský sobáš“ homosexuálov – údajne aj s „bohoslužbou“!

 Pochválený Ježiš Kristus, dobrý deň.  Na internete som si vyhľadal webovú stránku Dúhového Pride pochodu, keďže sa koná iba deň pred Pochodom za život. Zašiel som na rubriku programu Pride pochodu a zaskočila ma v ňom jedna informácia. Bohoslužba a Požehnanie pre páry rovnakého pohlavia. (Pozn. Fotografiu oznamu nájdete v prílohe tohto e-mailu.)

 Chcel by som vás ako organizáciu a kresťanskú stranu upozorniť na túto informáciu, zistenie nejakých detailov o tejto údajnej bohoslužbe a požehnaní u niekoho „vyššieho“ v katolíckej cirkvi, resp. o zverejnenie tejto informácie.
 Ďakujem za vypočutie.
S pozdravom, Arendáč.

pride