Píšete nám, Monitoring: Čo prináša „Stratégia ľudských práv“ a LGBTI, Mučeníci Krista, Štátny okultizmus, Politika USA: VOJNA, KINO: Vtedy na Západe

229

 

List premiérovi a ministrovi spravodlivosti SR

Vážený pán Premiér, Vážený pán Minister spravodlivosti!

Zajtra v stredu 18.2. 2015 sa podľa všetkého bude narýchlo konať zasadnutie vlády, kde bude bodom programu aj Celoštátna stratégia ľudských práv, ktorej súčasťou je práve návrh od LGBTI výboru ohladom sexuálnej výchovy s požiadavkou na zavádzanie homopropagandy do učebných osnov. A podľa spôsobu, ako sa s ním narába, sa občania o ňom ani nemali dozvedieť, ale sa dozvedeli…

Viac tu:  List premierovi

**************************************************************************************

List riaditeľke školy – čo sa pácha pod plášťom „Stratégia ľudských práv“ 

Dobrý den Vážená paní reditelko oslovují Vás jako otec dcery navštevující Vaší základní školu. Dne 19.11.2014 nám doma oznámila, že by se školou mohla jet na celý den do Techmánie v Plzni. Rekla,
že by se nic neplatilo. Žádné vstupné, žádná doprava a dokonce ani obed, který je soucástí „výletu“. Rekla, že je potreba „POUZE“ vyplnit a podepsat listinu, kterou obdržela ve škole.

Viac tu:  pro vsechny kterym neni lh ostejný osud dětí v ČR

*********************************************************************************************

Ide Veľká Noc – pozor! Aký modifikovaný škrob obsahujú velkonočné, čokoládové vajíčka značky Milka?

Pozri tu:    http://povvi.com/sk/geneticky-modifikovane-cokoladove-vajicka/

*********************************************************************************************

line_logo 

*************************************

Prejav Vladimíra Putina

Viac na:   http://www.1tv.ru/

********************************************************************************************

VIDEO: Nenechajme si vziať deti

„A Štefan klesol na kolená…“

Tvár mladého koptského mučeníka vyžaruje v smrti nebeský pokoj. Tento Kristov pokoj spoznávame aj v tvári z kríža zloženého Pána Turínskeho plátna. Úvaha: Michael Schneider-Flagmeyer

mučeníkKoptský mučeník priamo po poprave. Odrezanú hlavu mu   položili na chrbát. Jeho tvár vyžaruje hlboký pokoj 

Saarlouis, 19.2.2015 (kath.net) 017 678 – Dňa 15. februára prebehlo svetom strašné video. Kati Islamského štátu zajali v Lýbii 21 koptských kresťanov, ktorí sa vracali domov do Egypta a „popravili“ ich. Slovo „popraviť“ sa nám zdá neprimerané a zasa raz znamením toho, ako musíme dávať pozor na našu reč, pretože v slove „popraviť“ sa skrýva aj slovo „súd“. 21 koptských kresťanov však nebolo popravených, ale išli na porážku podľa súry:

„A keď stretnete neveriacich, tak dolu s hlavou, až kým medzi nimi nespôsobíte krviprelievanie. Ostatných dajte do reťazí.“  (Súra 47, verš 4 Koránu)

Tu hovorí sám Korán o krviprelievaní a nie o súde. Našim 21 koptským bratom nožmi za živa odrezali hlavy.

Tu sa ukazuje celá zloba, ktorá v človeku trčí a dostáva svoj výraz, keď sa pustí Božej ruky. A znova si uvedomíme výzvu pápeža Benedikta, že islam musí vyjasniť svoj vzťah k násiliu. Pretože veľká väčšina u nás žijúcich moslimov bude cítiť rovnaký odpor voči takému chápaniu Koránu, ako my.

Chcel by som tu však vyňať jeden z tých strašných obrazov. Je pripojený pod touto úvahou a čitateľ si ho môže pozrieť. Odrezané hlavy položili mŕtvolám mladých mužov na chrbát a potom sfotografovali. Súčasne kati IŠ vyrážali zo seba podlé hrozby proti všetkým kresťanom na svete a zvlášť proti Rímu, ktorý chcú dobyť. To, že ich konanie vyviera zo satanského vplyvu, nechápu. A nechápu, čo je Bohom skrze Ježiša Krista účinkujúca sila kresťanstva, ktorú nevedomí vykladajú ako slabosť.  

Mučeníci7Našich 21 umierajúcich koptských bratov kričalo: 

„Ó Bože, Ježiš Kristus, môj Pán!“

Pozorujme teraz obrázok tváre mladého mučeníka v smrti. Vyžaruje nebeský pokoj, Kristov pokoj, ktorý môžeme spoznať opticky aj na tvári z kríža zloženého Pána Turínskeho plátna. Na tvári mladého mŕtveho je náznak úsmevu. A pomyslime na slová žalmistu: „A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som, prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje (Ž 3,6).

Títo mladí mučeníci nám pripomínajú aj prvého mučeníka, ktorý Pána nasledoval do smrti a vzkriesenia, svätého diakona Štefana, o ktorom nám 7. kapitola Skutkov apoštolov podáva správu:

„Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: ´Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha´“ (Sk 7, 55-56).

Môžeme si byť istí, že Pán bol pri týchto 21 koptských kresťanoch, aby ich sám uviedol domov a dal im korunu života. Pohľad na tvár nášho drahého mŕtveho ukazuje, že on, ako jeho bratia, hľadel na „Krista, pôvodcu a zavŕšiteľa našej viery” (List Hebrejom) v smrti a že videl jeho samého. O tom svedčí nebeský pokoj na tvári tohto v Kristovi zomrelého mŕtveho, ktorý tak, ako jeho bratia, s ním a v ňom vstal z mŕtvych.

„Štefana kameňovali a on sa modlil: ´Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.´ Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: ´Pane, nezapočítaj im tento hriech.´ A len čo to dopovedal, zomrel (Skutky apoštolov).

Na obrázku hľadíme do tváre sv. Štefana, ktorý vydal svoj život za Krista a so svojimi bratmi hlasno svedčil o Pánovi:  „Ježiš Kristus, môj Pán!”A to je to, čo satanom zvedení kati tohto sveta nechápu – že sila kresťanov je ich vernosť až po smrť ich Pánovi a Učiteľovi, ktorý nám priniesol lásku a milosrdenstvo a odpustenie Boha. Pretože, tak vždy zdôrazňoval Benedikt XVI., odpustenie spútava všetku moc zla. A tak kati z IŠ nemôžu nikdy zvíťaziť, aj keď zavraždia hocikoľko kresťanov, pretože odpúšťajúca láska víťaza z Golgoty je víťazstvom nad peklom a smrťou a nad všetkou zlobou ľudstva.My katolíci sa modlíme, čo učil anjel deti z Fatimy: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo!”Mňa bude tvár tohto mladého za Krista zomrelého brata sprevádzať do konca môjho života a neustále mi bude pripomínať slová do neba vystúpeného Pána (Apok.1,17-18):

„Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia.–zg-

Islamský štát – teror podľa vzoru Mohammeda

Tajomné sily, alebo RÁD CHAOSU 

Film z roku 1943 je zajímavý tím, že zachycuje zasvěcovací rituál svobodných zednářů prvního stupně.Vychází přitom z autentických dokumentů francouzských lóží, které byly zabaveny v době německé okupace.
——————–
Názorná ukázka toho jak v praxi vypadá a funguje takzvaná demo-kracie a parlamentarismus! Že je to jen prachsprostý podvod páchaný na národech! Skoro bych řekl, že známé zednářské heslo „Ordo ab Chao“ (Řád z chaosu) je dnes ještě více aktuální než tenkrát! (Karlos 80 / CSFD)

Vojna to vyrieši – politika USA 

KINO: Vtedy na Západe