Petícia za nedeľu: Bude Aliancia úspešná? To závisí aj od každého z nás!

1303

MVO: Aliancia za nedeľu spustila petíciu za voľnú nedeľu

Alianica za nedeľu – pod vedením Mgr. Anton Čulena (na obr.)zahájila petíciu, v ktorej bude musieť získať 100 000 podpisov. Aliancia sa takto rozhodla a Magnificat Slovakia jej vyslovuje svoju podporu.  Aliancia za nedeľu – Slovensko, ako je známe sa spolu s Magnificatom Slovakia a Združnením pre ochranu rodiny zúčastnila protestného zhromaždenia 15. júla 2013 pred Krajským súdom v Trnave a podpísala list Ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny ohľadne rodiny Spáčilových a Zákona o sociálnej kuratele mládeže, ktorý  práve vzniká.      Anton Selecký

16. 07. 2013 19:29

IMG_6011BRATISLAVA 16. júla (SITA) – Občianske združenie Aliancia za nedeľu – Slovensko (AZN) dlhodobo bojuje za to, aby bola nedeľa voľná a nepracovalo sa počas nej, na presadenie svojho zámeru spustilo petíciu. Agentúru SITA o tom informoval predseda AZN Anton Čulen.
V petícii vyzývajú, „aby po vzore Rakúska, Nemecka a väčšiny členských krajín Európskej únie urýchlene a v čo najkratšom čase prijali zákon na ochranu nedele na Slovensku“. Tvrdia, že „nedeľa, ako voľný deň, je najväčším sociálnym výdobytkom ľudstva, ktorý patrí ku kresťanským koreňom Európy“.
Aliancia verí, že sa jej podarí zozbierať potrebných 100-tisíc podpisov, aby sa Národná rada SR zaoberala ich verziou zákona na ochranu nedele. Takýto návrh už v minulosti v parlamente bol, no nezískal podporu. Aliancia za nedeľu – Slovensko vyzýva vládu, ale aj širokú verejnosť či vedenie supermarketov, stavebné firmy, cirkevné spoločenstvá, odbory, politické strany a ďalších, aby upozornili rôznymi akciami na ochranu nedele a pomohli pri petícii za prijatie zákona na ochranu nedele na Slovensku.
Petícia za voľnú nedeľu
Informácie o Aliancii za nedeľu – Slovensko možno nájsť na webstránke –

Bratislava, 22.7.2013 – Dnes otec biskup Mons. Peter Rusnák, gréckokatolícky eparcha, prijal predsedu Aliancie za nedeľu (AZN) Mgr. Antona Čulena vo veci petície na ochranu nedele, ktorú pred týždňom spustila AZN. Na stretnutí sa zúčastnil aj sekretár pána biskupa vdp. P. Sabol.

rusnák Stretnutie sa konalo v plodnej atmosfére. Pán biskup sa zoznámil s petíciou a povedal, že požiada KBS o podporu petície na jesennom plenárnom zasadaní KBS, ktoré bude aj za účasti českých biskupov v Brne – pri Vranovskej priehrade. Otec biskup sa zaujímal aj o podporu petície zo strany odborov, občianskych združení  a politických strán v NR SR, ktorá je v súčasnosti pomerne široká.

A. Čulen znova požiadal o materiálnu a mediálnu podporu AZN. Povedal, že sme práve v týchto dňoch od europoslanca T. Manna dostali pozvánku na rokovanie Európskej aliancie za nedeľu (ESA) a na to by sme tiež potrebovali nejaké financie. Hovoril aj o tom, že na rokovaní vo Viedni Rakúska Aliancia za nedeľu vyjadrila znepokojenie nad tým, že biskupi Slovenska po materiálnej a mediálnej stránke AZN nepodporujú a vyzvali lineckého biskupa L. Schwarza, ktorý je patrónom rakúskej aliancie, aby sa v tejto súvislosti obrátil na našich otcov biskupov. Pán biskup P. Rusnák sa vyjadril, že zatiaľ sa s ním otec biskup L. Schwarz v tejto veci neskontaktoval.

A. Čulen tiež požiadal otca biskupa Petra, aby sa s chuťou zaangažoval do koordinácií akcií na ochranu nedele a celej petície v čom mu AZN bude pomáhať. Tak, ako ďalej uviedol, bez podpory Cirkvi petícia nebude mať takú účinnosť.  Pripomenul mu výrok P. Novoveského, ktorý povedal, že Slovensko by potrebovalo, aby podporoval AZN v takej miere, ako biskup L. Schwarz rakúsku Alianciu.

Na záver spomenul, že by bolo dobré požiadať o podporu aj evanjelickú cirkev (ECAV), ktorá AZN už viac krát vyjadrila podporu. Nakoniec uviedol, že je smutné, ak sekulárne média o petícii zoširoka informujú a na TK KBS ani zmienka. Pán  biskup nakoniec požiadal predsedu AZN, aby mu ešte raz preposlal materiál k petícii. Povedal, že sa pokúsi osloviť aj nemeckú nadáciu Renovabis.–zg-

TS TU: http://www.azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=biskup-mons-peter-rusnak-prijal-predsedu-aliancie-za-nedelu&cisloclanku=2013070007