Chvíľa pre pesničku: P. Muk: Mademoiselle Paris

307