Aktualizované: Prednáška Hľa, Tvoja Matka – Prešov (Zmena miesta!), Pochod Prahou, Výročie Kráľovnej pomoci v Dechticiach

395
Upozorňujeme záujemcov, že sa uskutočnila zmena miesta prednášok, a do to Kostola sv. Jozefa (Františkáni)
Hla Tvoja Matka
.
 O svojom vzťahu k Panne Márii nám porozprávajú dvaja známi slovenskí 
kňazi , najznámejší slovenský exorcista o. Jozef Maretta a predstavený 
Inštitútu Krista Veľkňaza -„farár zo Žakoviec“ , o. Marián Kuffa. Podujatie 
bude hudobne sprevádzať spolčenstvo Marana Tha. 
hla tvoja matka-final 2
*************************************
Magnificat Slovakia organizuje:
Modlitbový pochod Prahou
Magnificat Slovakia organizuje aj v októbri 2014 pravidelný jesenný  Modlitbový pochod Prahou.
******************************************************
Odchod zo Slovenska autobusmi:
Dňa 11. Októbra 2014
Z Topoľčian o  5.30 hod.  (Železničná stanica)
Z Trenčína   o 7.00 hod.  (Železničná stanica)
******************************************************
Program púte

Modlitby na Staromestskom námestí  cca o 12.00

Pochod cez Karlov most ku kostolu U Pražského Jezuliatka

Odchod do Křešíc, spoločná večera a nočná adorácia v miestnom kostole,

Návrat na Slovensko 12. Októbra 2014

Cena  púte:  40.- EUR

Kontakt:   Anna Dvončová,  Solčany, 0917 988 315

 

Výročie zjavenia Kráľovnej pomoci, Dechtice, 15. august 2014:

Prijmite moju lásku

b (9)Stretnutie začalo o 15 hod ružencom k Božiemu Milosrdenstvu. Potom sa spievala pieseň  k Duchu Svätému a aj modlitba k Duchu Svätému. Na toto stretnutie s Pannou Máriou na  Svätodušnicu prišlo cca 700 – 800 pútnikov. Vizionári predniesli modlitbu za pokoj a mier  vo svete a prosili pútnikov, aby sa teraz častejšie modlili za pokoj a mier. Potom nasledovali  všetky sväté ružence, ktoré sa predmodlievali pútnici z Maďarska, Poľska, Rakúska, Moravy,  Chorvátska a samotní vizionári. Medzi jednotlivými desiatkami vizionárka Mária čítala staršie  posolstvá a spievala sa Mariánska pieseň ku Kráľovnej pokoja, Na sto krát buď pozdravená, O Mária Bolestivá, nakoniec Madona.

Vyberáme z posolstiev:

 Moje deti,  V mojom náručí ste v bezpečí, som tu, aby som sa s vami modlila za dar viery, viery ktorá  je plná života, mojim želaním je, aby ste sa nehanbili za môjho Syna. Ak sa nebudete hanbiť  zato, že ste deti Božie vtedy budete slobodné. Ďakujem za všetku vašu lásku, prijmite moje  požehnanie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

Moje deti, Všetkých volám k modlitbe lásky, ktorá zmení vaše srdcia. Srdcia celého sveta prahnú po  pokoji a láske, pretože sú stvorené pre Božiu lásku. Dovoľte Bohu zmeniť a naplniť vaše  srdcia, aby rozkvitli pokojom a začali si vážiť dar života a lásky. Modlím sa, aby sa vaše  Srdcia nestali tvrdými skalami, ale Srdcami ľudskými, ktoré vedia milovať. Som šťastná deti  moje, ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.

b (12) Moje deti, Prišla som s láskou držiac môjho Syna v náručí. Ježiš je tou láskou. Prišla som, aby som sa dotkla vašich Sŕdc, aby sa pod Materinským dotykom otvorili pre lásku .Varujte sa temnoty okolo vás, neprijímajte ju do svojho Srdca, ale pomocou modlitby prijímajte lásku, ktorá prežiari každú temnotu, otvorte Srdcia láske, moje deti ponáram vás do lásky Ježišovho  a môjho Srdca.

 Moje deti, Prichádzam medzi vás, aby ste dnešný deň zakúsili moje Materinské objatie. Vaše srdcia  otvárať Duchu Svätému, aby ich zapaľoval ohňom živej viery. Chcem uľavovať vašim  utrpeniam. Božími milosťami vás chcem potešovať, tak, že budete Boha nosiť vo svojich  Srdciach. Žehnám vás a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

 Moje deti,  Prichádzam medzi vás, aby som vás pritúlila k môjmu Srdcu naplnenému radosťou s  Materinským požehnaním a želám si, aby ste aj Vy žehnali podľa môjho príkladu. Ti, ktorí  žehnajú a premieňajú svet láskou, ktorá vychádza zo žehnajúcich sŕdc. Budem sa tešiť ešte  viac, ak budete šíriť viac a viac Božieho svetla, skrze moc požehnania. Ponáram vás do lásky  Ježišovho a môjho Srdca.

 a3Moje deti, Ďakujem vám všetkým, že ste opäť tu, pozerám do každého vášho Srdca a vidím všetko, čo  sa teraz deje. Upokojte svoje Srdcia, odporučte sa do mojej lásky. Môj malý národ, milujem ťa a preto prosím, aby ste sa všetci stali tlčúcim Srdcom lásky, aby ste sa všetci stali národom  pokorným, jednoduchým a národom plným lásky a odhodlania k môjmu Synovi.

Na záver vizionár Jozef prečítal zasvätenie k Panne Márii.

Potom bolo zjavenie Panny Márie, ktoré trvalo cca 12 minút a vizionári povedali čo sa s  Pannou Máriou modlili:

 Zvukový záznam Posolstva a vyjadrenie sa vizionárov:

 

Moje deti,

Ďakujem Vám, že ste sem prišli, aby ste si vypočuli moje želanie Vaše modlitby spájam  s mojimi modlitbami a vkladám ich do rúk môjho Syna spolu s Bohom, aby vás zapálil  mocou Svätého Ducha. Srdcia, ktoré sú zaplavené ohňom Ducha Svätého netúžia po  hriechu, ale sú plné Božej radosti, ktorá pramení z lásky. Viete deti, že sem prichádzam, aby  som vám pomáhala prijmite moju Materinskú lásku, ktorú vkladám do každého posolstva.  Želám si deti, aby ste ich s láskou prijali a žili. Ponáram vás do lásky Ježišovho a Môjho  Srdca.

Ostatní vizionári sa modlili za dané úmysly

Rozhovor 2 (2)Peter Dúbrava a manželka Irenka (Valaské Klobouky)

 Irenka – prísť na Slovensko sem do Dechtíc som vnútorne cítila pozvanie Panny Márie, boli  sme tu už viac krát a mali sme možnosť presvedčiť sa, že sem prichádza Panna Mária, vidno  to na radostných tvárach pútnikov, na oddaných modlitbách vizionárov a všetkých, ktorí sem  prišli na . Je to pre nás veľmi povzbudivé vidieť toľkých pútnikov v modlitbe

Peterrád chodím so svojou manželkou na takéto miesta, kde vidno vieru a lásku na ľuďoch.  Sme praktizujúci kresťanmi a každé povzbudenie vo viere je na budovanie dobrých vzťahov  v rodine. Dnes je v popredí konzumný spôsob života a hlavne voľnosť vo vzťahoch a to si  myslím, že je špatné, že by sa mladí mali vrátiť k manželskému životu a tradičnej rodiny.

Irenka – Dnes sme prišli vyprosiť pre našu matku pomoc Božiu pre jej veľmi ťažký zdravotný  tav má rakovinu, prosíme aj Pannu Máriu, aby mám pomohla v ťažkých životných chvíľach  a naplnila nás pokojom a trpezlivosťou a vyprosujeme požehnanie a záchranu našej mládeže.

Rozhovor 1 (2)Zuzka Uličná, Prešov 

Prísť sem na toto miesto, kde sa zjavuje Panna Márie nebolo náhodou, vnímala som veľmi  silné volanie Panny Márie a tešila som sa sem, dnes som jej prišla ďakovať a tiež Pánu  Bohu za všetky dobrodenia, za pokoj a vypočuté modlitby.

Rodiny sú vo veľkom ohrození,  manželia odchádzajú od manželiek, hľadajú nové zväzky bez záväzkov a opačne, voľnosť  a konzumný spôsob života prenasleduje veľa niekedy aj veľmi dobrých manželstiev. Ja  si myslím, že keby sa aspoň jeden z manželov začal modliť sväté ružence a prosiť Boha o pomoc vrátila by sa do rodín láska a porozumenie a tak je to aj s mládežou. Tej treba

vyprosiť a vymodliť milosti, ktoré potrebuje, aby sa uberala správnym smerom. Môžem  potvrdiť, že modlitby a obety sú u Boha vypočuté a odmenené, len treba s dôverou  predstupovať pred Pána a ja vás všetkých povzbudzujem vezmite do svojich rúk sväté ružence  a začne sa váš život meniť na požehnanie a lásku.       Mária Víziková