OROL TV: Zjavenie Kráľovnej pomoci, Dechtice, 9. februára 2014

389

Dňa 9. februára 2014 sa v Dechtiach uskutočnila prvonedeľná púť ku Kráľovnej pomoci. Prítomní pútnici zo Slovenska, Poľska, Českej republiky a Rakúska sa modlili s vizionármi sv. ruženec, krížovú cestu a Korunku Božieho Milosrdenstva. Kráľovná pomoci pri svojom zjavení sa s vizionármi modlila na určené úmysly – od 14.04 do 14.14 min. Vizionári pozývajú pútnikov zapojiť sa do modlitbovo-pôstnej reťaze (viď webová stránka Dechtice)

http://www.avemaria.sk/dechtice/

DVD  Kráľovná pomoci  (204 min), 7 dokumentov, 2 titulkované v angličtine  (cena: dobrovoľný príspevok)

DVD OBAL_Dectice2

Objednávky: e-mail: objednavky@magnificat.sk, mobil:  0904 12 55 89

DechticeStella2