OROL TV – Dechtice: zjavenie Kráľovnej pomoci 9. marca 2014

221

Prvonedeľná marcová púť 2014 v Dechticiach po Popolcovej strede – začiatku Veľkého pôstu, na horu Boričky.