Oľga Merkovičová, Medžugorie: Eucharistia je zázrak nad zázraky

1537

Milí priatelia, s blížiacim sa 30-tym výročím zjavenia sa Panny Márie v Medžugorí, prinášame vám rozhovor s pani Oľgou Merkovičovou, ktorú veľmi dobre poznajú všetci slovenskí a mnohí svetoví pútnici, ktorí už 30 rokov navštevujú  toto milostivé miesto. Žije dlhé roky so svojím manželom Antonom v mieste Zjavní Kráľovnej pokoja. Majú 5 detí a veľké množstvo skúseností a zážitkov, ktoré naplnili ich čas a život. Oľga sprevádza medžugorských kňazov (mimo iné sprevádzala  aj niekoľkokrát o. Joza Zovka no Slovensku), ubytováva pútnikov, organizuje stretnutia, tlmočí nesmierne množstvo prednášok a popri tom sa venuje aj svojmu bežnému náročnému domácemu  život.

Naše združenie spolupracuje s manželmi Merkovičovými už od svojho vzniku. Oľga Merkovičová  sa  s vami týmto spôsobom delí o svoje skúsenosti, spomienky, aktuality i osobné dojmy.

Magnificat Slovakia: Oľga, chýli sa k 30-temu výročiu Medžugorských zjavení Panny Márie. Môžeš nám povedať,  ako sa Medžugorie pripravuje na toto výročie, ako to je s ubytovaním, programom, a čo všetko očakáva pútnikov počas tohto výročia?

Oľga Merkovičová: „Najprv by som mala spomenúť to čo je najdôležitejšie. 30-rokov zjavení Panny Márie je obrovská milosť a dar nášho Nebeského Otca pre ľudí celého sveta bez ohľadu na to či niekto v zjavenia Panny Márie verí alebo nie. Najdôležitejšie sú tisíce-milióny obrátených sŕdc ľudí, ktorí sa vrátili k viere a modlitbe, vrátili sa k Bohu – to je to, čo by sme mali oslavovať pri tomto 30. Výročí. To je misia našej Gospy – spása ľudí a záchrana sveta. Nemali by sme očakávať, že v tie dni sa budú diať zázraky pred očami prítomných pútnikov, pretože určite sa budú diať zázraky v Bohu otvorených srdciach a dušiach ľudí.

Medžugorie sa samozrejme aj po ľudskej stránke chystá na veľké výročie a na príchod veľkého počtu pútnikov nakoľko sa prihlásilo neuveriteľné množstvo ľudí z celého sveta. Len z Talianska sa prihlásilo okolo 700-tisíc ľudí v čom Medžugorie a okolité i vzdialenejšie lokality so svojimi ubytovacími možnosťami (hotely pri Jadranskom mori) ťažko budú môcť vyhovieť. Musíme rátať s obmedzením dopravy a inými zmenami. Čo sa týka programov zatiaľ nič nie je oznámené.“

Magnificat Slovakia: Žiješ spolu s rodinou v Medžugorí dlhé roky. Môžeš porovnať svoje začiatky v Medžugorí s tým, ako žije a vyvíja sa Medžugorie dnes?

Oľga Merkovičová: „Do Medžugoria sme po prvýkrát prišli v auguste 1984. A to celkom zmenilo celý náš život. V Medžugorí žijeme od júna 1986 s asi 1,5-ročnou pauzou počas občianskej vojny keď sme sa vrátili na Slovensko. Ľudia si zvyčajne zapamätajú prvé stretnutie s miestom ktoré v ich živote zohralo veľkú úlohu. Ja si tiež dobre a živo pamätám prvý dotyk s Medžugorím.

Bola to malá rozťahaná dedinka s veľkou rovinou, vinicami a tabakovými poliami. V strede viníc dominoval kostol a za poliami dva kopce, Podbrdo a Križevac. Nič viac. Žiadne penzióny, butiky, suvenírové obchody…to tu nebolo. Odvtedy sa Medžugorie navonok veľmi zmenilo. Už to nie je tá malá dedinka, skôr sa podobá mestu. Napriek tomu ľudia zostali takí akí boli aj predtým – srdeční a jednoduchí.“

Magnificat Slovakia: Ako vidíš všetky tie roky zjavenia Panny Márie v Medžugorí – čo sa týka osobného života, života farnosti? Ako sa Medžugorie vo svete  rozšírilo, ako ovocie je vidno – povedzme aj u nás na Slovensku?

Oľga Merkovičová: „Naše začiatky boli veľmi skromné, skôr v očakávaní dokedy zostaneme. Boh má však svoje plány, ktoré my ľudia nepoznáme. Ale ak sa  necháme viesť, aj pre nás môžu byť prekvapením. Medžugorie sa pre nás a našu rodinu stalo naším životom.

Vďaka Bohu Medžugorie mi nezovšednelo, pre mňa je duchovne také isté ako pri prvom stretnutí. A možno ešte mocnejšie keď vidím aké duchovné zázraky sa tu dejú s ľuďmi. Človeku nemôže zovšednieť ak denne žije s Bohom a ak cíti Jeho prítomnosť vo svojom živote.

Za tých 30-rokov sa Medžugorie stalo asi najznámejším miestom sveta. Život vo farnosti nie je pre domácich ľudí ľahký a jednoduchý. Ľudia-pútnici ktorí prichádzali v prvých rokoch prijímali všetko také aké to tu bolo – prosté a jednoduché, so všetkým boli spokojní a vyspali sa kde sa dalo. Teraz sa život medžugorčanov zmenil nielen prívalom ľudí ale hlavne tým, že ľudia ktorí prichádzajú ako pútnici vyžadujú od domácich dokonalé služby a mnohokrát i luxus. Ja si myslím že to na takomto mieste nie je potrebné, pretože to ľudí spútáva.

V Medžugorí sa zjavuje Matka Božia a sem by sme mali prichádzať za duchovnými hodnotami, za duchovným luxusom ktorý sa nazýva: obrátenie, modlitba, pokoj, pokánie, pôst, láska…to je luxus ktorý sa musíme učiť od Panny Márie aby sme zachránili seba, ľudí i svet. To je škola Kráľovnej Pokoja.

Bohu vďaka, Medžugorie prináša veľké a početné duchovné plody po celom svete. Vznikajú medžugorské modlitebné skupiny ktoré žijú podľa posolstiev Panny Márie a je ich stále viac a viac. Kráľovná Pokoja ako keby rozhodila rybárske siete po celom svete a pokračuje v zázračnom rybolove.

Ľudia sa vďaka Medžugorí začínajú meniť a domov sa už nevracajú takí istí. Život človeka ktorý navštívi toto sväté miesto sa určite zmení.“

Magnificat Slovakia:   Aké obdobie bolo najkrajšie, a ktoré najťažšie?   Aký zážitok čo sa týka Panny Márie je pre teba nezabudnuteľný?

Oľga Merkovičová: „Celkom iste najťažším a pritom najkrajším obdobím boli prvé roky keď sme zostali žiť v Medžugorí. Vtedy boli naše tri deti malé (2 – 6 ročné). Teraz ich máme päť a sú už dospelé. Nechcem povedať že sme tu nezažili ťažké chvíle veď aj tu ľudia žijú a chodia po zemi, majú tie isté denné starosti a povinnosti, aj tu sa musí pracovať, deti musia chodiť do školy…musia sa učiť…život ako všade inde. Vo všetkom nám pomáhala viera a vedomie, že Panna Mária je tu denne prítomná. Ja som Pannu Máriu nikdy nevidela očami, ale verím že je tu. Ona je tam kde je aj Ježiš.

Tých zážitkov na takomto pútnickom mieste je veľmi veľa, stretnutia s vizionármi, s pútnikmi, s kňazmi… a pritom každé osobité, iné a neopakovateľné. V tom je to duchovné bohatstvo ktoré človeka napĺňa niečím, čo svet nemôže dať.“

Magnificat Slovakia: Aké problémy najčastejšie sprevádzajú duchovný vývoj  Medžugoria a pôsobenie Panny Márie – myslím rôzne svojrázne pôsobenie rôznych osôb?

Oľga Merkovičová: „Ja si myslím že duchovný vývoj Medžugoria nemôže nič narušiť. To čo vo svete nazývajú problémami Medžugoria je osobný postoj niektorých osôb voči Medžugoriu. To je myslenie a vzťah určitých ľudí k tomuto miestu. Väčšinou sú to ľudia ktorí nikdy neboli v Medžugorí, ktorí len niečo o Medžugorí počuli a sú voči Medžugoriu negatívne nasmerovaní, ale pritom nepoznajú duchovnú silu, milosti  a dary tohto miesta. A to je škoda, pretože Medžugorie je premodleným miestom, miestom kde človek znovu nachádza túžbu po Bohu, po živote. Panna Mária ako pokorná služobnica Pána prichádza každý deň za nami a prosí…aby sme sa obrátili a vrátili k Stvoriteľovi.“

 

Magnificat Slovakia: Pod akou záštitou  (cirkevnou) je dnes Medžugorie? Ako môžu kňazi putovať do Medžugoria? Sú nejaké obmedzenia?

Oľga Merkovičová: „Medžugorie ako farnosť i naďalej patrí do Mostarskej diecézy, avšak udalosti týkajúce sa zjavení Panny Márie vzal do svojich rúk Vatikán. V marci 2010 bolo oznámené, že Sv.Otec – Pápež  Benedikt XVI. vymenoval medzinárodnú komisiu kardinálov a teológov pre Medžugorie. Medžugorie nie je uznané Cirkvou, ale nie je ani zakázané. Do Medžugoria môžu putovať nielen pútnici-laici, ale aj kňazi súkromne alebo sprevádzajúc pútnikov počas púte ako duchovní pastieri. Neviem o obmedzeniach, viem o tom že súkromne organizované púte nie sú zakázané. Kňazi ktorí prídu súkromne alebo so skupinou pútnikov, musia sa preukázať kňazským celebretom na Fare v úrade Informácií. Bez celebretu nemôžu spovedať a slúžiť sv. omšu.

Medžugorský farský úrad má svoju oficiálnu webovú stránku ktorú vrele odporúčam sledovať: www.medjugorje.hr

Sú tam posolstvá a pravdivé informácie, správy, štatistiky o počte sv.prijímaní, počte koncelebrujúcich kňazov a mnoho iných aktuálnych oznamov. Je to jediná kompetentná webová stránka tunajšieho farského úradu. Všetky ostatné webové stránky o Medžugorí ktoré nájdete ma internete sú súkromné a nepotvrdené farským úradom, takže môžu podávať aj nepravdivé alebo skreslené informácie.“

Magnificat Slovakia: Poznáš  vizionárov od ich mladosti, ako pôsobia na teba a ko zvládajú taký náročný život?

Oľga Merkovičová: „Po prvýkrát som sa stretla s medžugorskými vizionármi v roku 1984. Bolo ich vtedy päť. Mirjana Dragičević už nemala každodenné zjavenia pretože poznala 10 tajomstiev.

Tí ďaľší piati: Vicka, Ivan, Marija, Ivanka a Jakov boli obyčajné dedinské deti z ktorých vyžarovalo niečo veľmi osobité. Vôbec neboli nápadné, skôr pôsobili ostýchavo a zdržanlivo ale ich pohľad bol úprimný a čistý. Na otázky ochotne odpovedali aj keď placho. Počas nastávajúcich rokov som videla ako dospievajú a stávajú sa dospelými osobami. Nebolo to len navonok, ale dospievali aj duchovne a to je dnes viditeľné pretože sú veľmi vyrovnané a priame osoby, ktoré vydávajú svedectvo o Panne Márii a jej posolstvách. Sú takí akých si ich vychovala Gospa. I po mnohých rokoch sa ich pohľad nezmenil napriek tomu že podstúpili mnoho skúšok, vyšetrení, otázok, stretnutia s masami pútnikov… Dnes sú z nich mamy a otcovia a niektoré z ich detí sú v tom veku ako oni na začiatku zjavení. Ich život je náročný aj keď im niektorí ľudia závidia tú veľkú milosť že sa stretávajú s Pannou Máriou. Ale aj oni sú len obyčajní ľudia ktorí musia pracovať, starať sa o rodinu, s deťmi písať úlohy a vykonávať domáce práce…a okrem toho svedectvá, pútnici….všetko čo sa týka zjavení Panny Márie.“

Magnificat Slovakia: Ako pôsobí dnešný život v Medžugorí na pôvodných obyvateľov?

Oľga Merkovičová: „Po mnohých rokoch si ľudia na to museli zvyknúť, ja si však myslím že aj ich viedla a vychovávala Panna Mária. Nie je ľahké stretávať sa stále s novými ľuďmi, novou kultúrou a mentalitou…a pritom každá osoba je celkom iná. Každý človek ktorý sem príde niečo očakáva…Čo je ale u ľudí ktorí prichádzajú rovnaké, to je túžba po Bohu, po pokoji. Človek hľadá niečo, čo mu dnešný moderný a zmaterializovaný svet nemôže dať. Napriek tomu sa „domáci Medžugorčania“ veľmi nezmenili. Stále sú veľmi srdeční, veselí a udržujú medzi sebou kontakty. To je proste v nich.“

Magnificat Slovakia: Robíš ubytovateľku vo vašom penzióne, prekladateľku, sprievodcu, dá sa to všetko zvládať a ešte aj sa starať o rodinu?  Aké aktivity okrem toho má vaša rodina?

Oľga Merkovičová: „Predovšetkým sa snažím byť apoštolkou Panny Márie, odovzdávať ľuďom to čo som tu aj ja dostala, pomôcť spoznať pravého Boha ako milujúceho Otca. Viem, že aj mňa viedla a vychovávala Panna Mária a Jej láska, pretože bez toho sa to nedá. Som matkou piatych detí, ktorým som veľmi vďačná za pochopenie a za to, že mi nikdy nevyčítali že nepatrím len im ale všetkým ľuďom ktorí k nám prichádzajú. A bez môjho manžela Antona by som to všetko nezvládla, pretože ma mnohokrát zastúpil aj v domácich prácach. Proste Medžugorie sa stalo naším životom, životom našej rodiny a som veľmi vďačná Bohu a Panne Márii že nás sem priviedli.

Zostali sme a usadili sa v Medžugorí, ale doma sa rozprávame naším materinským jazykom po slovensky. Okrem najstaršej dcéry ktorá so svojou rodinou býva na Slovensku, ostatné naše štyri deti zostali s nami v Medžugorí aj so svojimi rodinami. Máme sedem krásnych vnúčat…“

Magnificat Slovakia: Aký zážitok čo sa týka pútnikov bol pre vás najväčší?  Vieme, že sa u vás vystriedalo množstvo známych alebo významných osôb…

Oľga Merkovičová: „Do Medžugoria prichádzajú ľudia všetkých národností, jazykov, rás…známi i neznámi…veď všetci sme deti nebeského Otca. Stretli, spoznali sme a bývali u nás aj vo svete známi a populárni ľudia, ale tu v Medžugorí sú všetci rovnakí. Žiaľ vo svete sa ľudia delia na tých ktorí sú významnejší, vyššie postavení, populárni, vzdelaní a s titulmi…ale pred Bohom a Matkou Božou je naším titulom viera, láska, pokora, modlitba…život s Bohom. A tu vidíme akí jednoduchí a krehkí sú ľudia o ktorých si myslíme že majú všetko…popularitu, peniaze, blahobyt… bez Boha nie sme ničím. Ak človek prestane byť človekom, tak už nie je nič. Na kolenách so zopnutými rukami a modlitbou na perách sme Božími deťmi. To je titul Božieho dieťaťa.“

Magnificat Slovakia: Chodí ešte do Medžugoria skupina Kelly Family?   A čo taký Jim Caviezel?   Máte nejaký zvláštny prípad – svedectvo – o obrátení, resp. uzdravení v Medžugorí?

Oľga Merkovičová: „Skupina Kelly Family chodila do Medžugoria a k pátrovi Jozo Zovkovi ešte v čase keď boli veľmi populárni. Poznáme ich osobne a spoznali sme ich vďaka p. Zovkovi. Boli u nás viackrát ešte so svojím otcom a aj neskôr keď bol už na vozíku. Starali sa o neho a opatrovali ho ako deti ktoré milujú svojho otca. Bol pre nich aj otcom aj matkou, ktorú stratili veľmi skoro. Bola to krásna rodina, ktorú však poznačila popularita… po smrti otca prichádzali a vracali sa ešte do Medžugoria. Potom sa skupina Kelly Family rozpadla, Paddy-najmladší a najobľúbenejší z nich sa dal ostrihať a vstúpil do rehoľného rádu vo Francúzku… svoj život zasvätil Bohu. Popularitu zamenil za život s Bohom.

Jim Caviezel bol tiež viackrát v Medžugorí aj s manželkou, bol u pátra Joza Zovka. Osobne som sa s ním nestretla, ale tlmočila som jeho svedectvo na Festivale mladých…Boccelli a mnohí ďaľší…ani si na všetkých nespomeniem. Tu sa všetci stávajú obyčajnými pútnikmi ktorí hľadajú Boha, vieru, pokoj… V Medžugorí nikto nenaháňa populnárne osobnosti okolo kostola… a keď ich ľudia spoznajú, vedia že aj oni sa prišli modliť, prehĺbiť a obnoviť si vieru, stretnúť sa s Bohom. Sem sa nechodí kvôli atrakciám.

Svedectvá o obrátení – to sú tie najväčšie zázraky o ktorých môže každý človek rozprávať sám. Sviatosť zmierenia – sv. spoveď  po 20-30-50-tich rokoch, to je to pravé uzdravenie a zázrak dnešnej doby. Spočinúť v Kristovom náručí a začať nový život…také zázraky sa v Medžugorí dejú denne a v každom čase a hlavne v spovedelniciach.“

Magnificat Slovakia: Čo ponúkaš  aké možnosti – myslím ubytovanie, strava, sprievodcovanie, program, tlmočenie a pod.  v súčasnosti pre našich pútnikov zo Slovenska?

Oľga Merkovičová: „Mnohí pútnici vedia, že máme dom-penzión pre pútnikov kde prijímame skupiny pútnikov i jednotlivcov. Poskytujeme ubytovanie a tiež aj stravovanie.

Robím tiež prekladateľku-tlmočníčku na duchovných seminároch, na Festivale mladých a rôznych iných duchovných podujatiach v Medžugorí. Pomáham pútnikom ak sa mi ohlásia, zabezpečujem skupinám program, stretnutia s vizionármi, stretnutia s o. františkánmi a ako sprievodca spolupracujem s farským úradom. Ak je pútnikov veľa pomáha mi dcéra Anamarija, ktorá sa rozhodla pre to isté povolanie. Časovo je to náročná práca, ale ako apoštolát veľmi krásne poslanie a povolanie. Pracovať s ľuďmi a privádzať ľudí k Bohu je krásny apoštolát.“

Magnificat Slovakia: Ako celkovo vnímate misiu Panny Márie v dnešnom svete, jednak čo spôsobila v živote vašej rodiny,  podľa tvojich pozorovaní aj vo svete?

Oľga Merkovičová: „Misia Panny Márie v dnešnom svete je veľmi dôležitá a verím, že preto tak dlho trvajú zjavenia. Ľudia veľmi dobre vedia aký je dnešný svet, rôzne správy a denné udalosti sa šíria internetom a médiami bleskovou rýchlosťou. Ku všetkým tým udalostiam sa nemôžeme stavať ľahostajne a čakať čo bude ďalej. Matka Božia – Mária nám neustále hovorí prostredníctvom vizionárov ako zachrániť svet, ako spasiť duše. Technika, veda, medicína a moderné náuky v tom nič nezmôžu. Jediný spôsob a recept na záchranu je modlitba, viera a návrat k Bohu.

Mária nás vedie, učí a vychováva už tridsať rokov. Mojžiš viedol vyvolený ľud z egyptského otroctva štyridsať rokov. A dnešný človek žije v otroctve ktoré je ešte ťažšie a nebezpečnejšie než to egyptské. Všetci ľudia bez rozdielu sú Máriine deti a jedná sa o našu spásu a večný život, preto je taká trpezlivá a plná lásky k svojim deťom. Naše generácie tiež musia prejsť dlhou cestou cez púšť modernej doby na ktorej čaká veľa nebezpečenstiev odvádzajúcich ľudí od Stvoriteľa. Žiadna technika ani medicína nemôže obmäkčiť a zmeniť ľudské srdce – to môže jedine Boh. Obrátenie je proces dozrievania a život vo svätosti. Ako dlho bude dnešné ľudstvo putovať a vráti sa k Bohu, to záleží od každého z nás.“

Magnificat Slovakia: Čo odporúčate dnešnému hľadajúcemu, nešťastnému prípadne pomýlenému človeku?

Oľga Merkovičová: „Ja si nemyslím že by bol dnešný človek pomýlený, skôr si myslím že je zranený. V dnešnom modernom svete ľudia zraňujú seba a aj druhých. Cítia sa nešťastní a potom so strachom čakajú na budúcnosť.

Nebojme sa Boha – Boh je láska, nebojme sa zmeniť svoj život a prijmime posolstvá Panny Márie a žime podľa nich. Nehľadajme viditeľné zázraky ak sa oni môžu diať v nás, v našich otvorených srdciach i v našich rodinách. A najväčší zázrak sa každý deň deje na svätej omši na oltári, keď kňaz premieňa chlieb a víno na živé telo a krv nášho Pána Ježiša. To je zázrak nad všetky zázraky. Eucharistia je tá zasľúbená zem ku ktorej nás vedie Kráľovná Pokoja.

Ježiš vstal z mŕtvych a vystúpil do neba k Otcovi, a to čo je pre ľudí a svet najväčším požehnaním, to si nevzal so sebou. Ježiš nechal na zemi svoj KRÍŽ.

KRÍŽ je tým požehnaním pre svet, ktorý ako pečať vykúpenia a spásy daroval nám všetkým. Ján Pavol II. na začiatku svojho pontifikátu povedal: „Otvorte dvere Kristovi!“ a Kráľovná Pokoja už tridsať rokov hovorí: „Otvorte srdcia Kristovi! Prichádzam, aby som vám darovala svojho Syna. Prijmite ho s láskou a nasledujte Ho.“ Za rozhovor ďakuje: Anton Selecký

kontakt a informácie:

Anton-Olga Merković,

88266 Medjugorje-Krstine b.b.

Bosna-Hercegovina

Tel/Fax: 00387-36-651 336

Mobil: 00387- 63-320 757

Email: anton.merkovic@tel.net.ba

 

Oľga Merkovičová tlmočí o. Joza Zovka na Festivale mladých v Medžugorí