Odporúčame: Pravda o Európskej Únii – dedičke fašizmu

449

Ctím a vážim si autorov nižšie uvedenej knihy o minulosti EU. A tak sa pýtam  Vás euro poslancov SR, je táto kniha vydaná extrémistami a konšpirátormi ? Je obsah tejto  knihy pravdivý alebo sú to „lži extrémistov či proti demokratických živlov“?

Jednotlivé kapitoly PDF sa môžu stiahnuť do vášho PC.  Jozef Varga

http://www.relay-of-life.org/cz/chapter.html

Úvod knihy:

http://www.relay-of-life.org/cz/pdf-files/relay-cz-chapter00.pdf

Kapitola 1

Souhrn důkazů

http://www.relay-of-life.org/cz/pdf-files/relay-cz-chapter01.pdf

Kapitola 2

Walter Hallstein: Prominentní nacistický advokát – a klíčový strůjce

‘bruselské EU’

http://www.relay-of-life.org/cz/pdf-files/relay-cz-chapter02.pdf

Kapitola 3

‘Velkoprostorový Kartel‘ (‘Das Großraum-Kartell’) a jeho organizační systém

http://www.relay-of-life.org/cz/pdf-files/relay-cz-chapter03.pdf

Kapitola 4

‘BRUSELSKÁ EU’ DNES:

Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

http://www.relay-of-life.org/cz/pdf-files/relay-cz-chapter04.pdf

Kapitola 5

800 LET PO MAGNA CHARTĚ:

Vláda bruselské EU by ukončila staletí svobody a nezávislosti ve Velké Británii

http://www.relay-of-life.org/cz/pdf-files/relay-cz-chapter05.pdf

Kapitola 6

Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

http://www.relay-of-life.org/cz/pdf-files/relay-cz-chapter06.pdf

Kapitola 7

Štafeta života

http://www.relay-of-life.org/cz/pdf-files/relay-cz-chapter07.pdf

Dodatek

http://www.relay-of-life.org/cz/pdf-files/relay-cz-chapter08.pdf