Obnova Cirkvi krvou

234

Pred niekoľkými rokmi, keď filipínsky veľvyslanec vo Vatikáne  Howard Q. Dee rozprával s vtedajším kardinálom Jozefom Ratzingerom, Dee predniesol tému tretieho fatimského tajomstva.

Pri tej príležitosti spomenul aj odhalenie z Japonska, kde bola predpovedaná katastrofa obrovských  rozmerov. Išlo o Akitu, kde hluchá sestra Agnes Sasagawa uviedla, že „počuje“ hlas Panny Márie, ktorá k nej prehovárala zo sochy, roniacej slzy a krv. Kardinál Ratzinger povolil miestnemu biskupovi vydať pastiersky list o odsúhlasení akitského zjavenia v jeho poslednej časti.

„Domnieval som sa,  že súhlas kard.  Ratzingera k pastoračnému listu je nutný, pretože tým uznal autenticitu fatimského  tretie tajomstvo v posolstve z Akity“, napísal veľvyslanec  Dee. “ Na potvrdenie tohto predpokladu  som sa kardinála Ratzingera spýtal na túto koreláciu. Vedel som, že odpoveď na ňu môže nepriamo odhaliť obsah tretieho tajomstva. Na moje radostné prekvapenie mi potvrdil, že tieto dve posolstvá sú v zásade zhodné.“

Sestra Agnes Sasagawa uviedla, že jej bolo povedané: „Ak sa ľudstvo nezačne kajať a nepolepší sa, Otec zošle na ľudstvo hrozný trest. Bude to trest horší ako potopa, taký, aký ľudstvo ešte nevidelo. Z neba bude padať oheň a zmaže z povrchu zeme veľkú časť ľudstva. Dobrých aj zlých. Neušetrí ani kňazov, ani veriacich. Tí, čo prežijú,  sa ocitnú v tak dezolátnej situácii, že budú závidieť mŕtvym.  Jedinou zbraňou, ktorá vám zostane,  bude ruženec a znak, zanechaný mojim Synom. Každý deň sa modlite ruženec. Modlite sa za pápeža, biskupov a kňazov.“

Posolstvo ďalej pokračovalo tým, že diabol sa infiltruje do Cirkvi a zapríčiní veľké rozdelenie, opustené oltáre a mnohých zasvätených privedie k opusteniu svojho povolania –  niečo, čo sa naplno prejavilo len krátko po zjavení. Bodmi úplne zhodnými s Fatimou potom boli „oheň“  z oblohy, ktorý sa stotožňuje s obrazom fatimského posolstva, ktorý zobrazuje anjela s horiacim mečom v ľavej ruke, a chystajúceho sa zoslať na zem oheň, ktorý však hasne v styku so žiarou z pravej ruky Panny Márie. Ukazujúc na zem pravou rukou anjel hlasno volá: „Pokánie, pokánie, pokánie!“ . Obraz takisto zahŕňa obraz „veľkého mesta napoly v ruinách“ a prenasledovanie pápeža a rehoľníkov.

Dátum odovzdania posolstva je – 13.10.1973, v deň výročia fatimského zázraku slnka, ktorý Dee interpretuje ako možný symbol ohňa z neba.

„Akitu pokladám za najdôležitejšie posolstvo, ktoré Panna Mária odovzdala a to hneď po Fatime.“, pokračuje Dee a znovu potvrdzuje Ratzingerov postoj. „Napriek apokalyptickému tónu to Vatikán potvrdil bez fanfár kvôli vyhnutiu sa senzacionalizmu. Akita hovorí, že Nebeský Otec sa veľmi hnevá na egoizmus a aroganciu sveta.“

Proroctvo sestry Agnes Sasagawy zahŕňa takisto citáciu Panny Márie ako varovanie pred tým, že „infiltrácia diabla do Cirkvi nastane do takej miery, že bude možné vidieť kardinálov proti kardinálom a biskupov proti iným biskupom. Kňazi, ktorí sa mi oddajú, budú vysmievaní a vystavení odporu svojich spolubratov.  Oltáre prázdne, Cirkev bude plná tých, čo prijímajú kompromisy,  a diabol bude tlačiť na duše mnohých kňazov a veriacich, aby prestali slúžiť Bohu.“

Dňa 11.10.1993, počas stretnutia filipínskeho kardinála Ricardo Vidal, bola citovaná sestra Lucia (Fatima)  ako hovorí, že zasvätenie sveta Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie v roku 1984  zabránilo atómovej vojne, ktorá mala nastať v roku 1985.  V novembri 1980 bol takisto citovaný pápež Ján Pavol II. ako odpovedá pútnikom na otázku o fatimskom tajomstve v katastrofických náznakoch zaliatia častí  zeme oceánmi až do momentu , keď zahynú naraz milióny ľudí. Takisto povedal, že je sám pripravený na mučeníctvo – bolo to v čase pred atentátom. „Modlitba“ –  povedal – „ je spôsob ako zmenšiť nasledujúci čas skúšok pre Cirkev, ktorá musí byť znovu obnovená krvou.“

„Buďte silní!“, mal dodať pápež,  „Buďte pripravení. Modlite sa často ruženec. Hoci je to zdanlivo málo, vykonáte tým všetko.“

Za zmienku stojí ďalšie „atómové spojenie“, a to 26.4.1987 v ukrajinskom Hrusive na prvé výročie Černobyľskej katastrofy. Černobyľ (ukrajinský názov pre palinu) je spätý s ďalším apokalyptickým zásahom o paline otravujúcej tretinu vôd. Ešte predtým sa táto katastrofa objavila v slovách Panny Márie ukrajinskej žene z dediny Dubovyca, kde bola označená za katastrofu ohňom, ktorý potrestá národy, ktoré hrešia proti Bohu.

Rozmery Akity zatiaľ nezahŕňajú slová o ohni, ktorý zasiahne celé ľudstvo, Akita však leží len 200 kilometrov západne od tsunami zdevastovaného Sendai, možno ako indícia toho, čomu bude čeliť svet.  (zatl)