Obamov rozpočet na chemtrails odhalený

427

Geoinženýring je nyní definován jako: „Záměrná manipulace prostředí planety velkého rozsahu, aby se působilo proti antropogenické klimatické změně.“ – The Royal Society 2009

V poslední době se vnucuje otázka: Kdo na nás vlastně sprejuje ten postřik? Dokument stejného jména mnoho z těchto otázek zodpovídá.
V nedávné zprávě od CBS Atlanta se rozvádí, jak jsou někteří místní občané pobouřeni tímto „zločinem proti lidskosti“, který se potajmu páchá přímo před našima očima.

V této zprávě se na otázky týkající se tématu chemtrails vyptávali senátora Johnny Isaksona, citujeme:

„Je to teorie zastávaná určitými lidmi, neexistuje však důkaz, že by se to dělo. A neděje se to.“

Vypadá to, že příslušníci vládní věrchušky a dokonce i členové Senátu jsou ochotni zajít hodně daleko, aby této životně důležité informaci zabránili dostat se k americkému lidu.

A to ani nemluvě o tom, že teď v ekonomické krizi odklepli multi-miliardový roční rozpočet, který je pro veřejnost jen málo transparentní, až zcela neprůhledný.

Co se týče nedávných aktualizací dat týkajících se rozstřikování aerosolů do atmosféry země shromážděným The Carnicom Institute, ta odhaluje, jaké chemikálie i s jejich odpovídajícími koncentracemi se při tom využívají. Ty toxické hladiny, které se v těchto aerosolech aplikují, přináší překvapení až za hranicí šoku – ukázalo se, že tyto koncentrace z hlediska norem EPA (US super-ministerstvo životního prostředí) jsou již opravdu zločinné.

http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/94-obamuv-tajny-rozpocet-na-chemtrails-vysel-najevo

Informácie sú, ale nikto nepátra po pravde, aspoň nie na Slovensku:

Co sypou z letadel na naše hlavy? Proč? Odkdy? Mohou podivné substance, které našel jeden muž v jihovýchodním Arkansasu, být součástí vládních testů?
To je otázka k jádru fenoménu zvaného chemtrails, jemuž je nyní věnována široká pozornost. No, nyní říkají, že vláda na nás sype chemikálie, aby řídila a manipulovala počasí…
Nedávné studie kvality ovzduší, včetně California Air Quality Resource Board (CARB), jmenovaly částice submikronové velikosti jako zvláště nebezpečné pro lidské dýchání. Během celé dnešní diskuse jsem neslyšel ani zmínku o tomto spadu a že to bylo studováno a také o účincích velmi reaktivního kovu jako je hliník, který otravuje půdu a vodu.

Vedecké Rozbory v USA Potvrdzujú Chemtrails

Dr. Ilya Sandra Perlingieri z Carnicom Institute v USA provedla rozbory, které potvrdily, že ve vzduchu v Arizoně se nachází toxické látky, přičemž některé z nich převyšují toxický limit i několik set krát. Je to zřejmě skutečný důkaz chemtrails, na který všichni úhlavní odpůrci této teorie čekali. Americká média na toto reagují celosvětovou výzvou, aby lidé do jejich redakcí posílali fotografie chemtrails. Možná jsme těsně před provalením této causy…

Toto stojí v článku s názvem „Chemtrails: An Updated Look at Aerosol Toxins, Part 1″ od výše zmíněné vědkyně:

Tyto údaje ukazují, kolikrát převyšují látky toxický limit:

– Hliník: 15,8
– Antimon: 63,3 [To není překlep]
– Arsen: 418 [To není překlep]
– Baryum: 5,3
– Kadmium: 6
– Chrom: 6,4
– Měď: 9
– Železo: 43,5 [To není překlep]
– Olovo: 15,7
– Mangan: 513,8 [To není překlep]
– Nikl: 10,7
– Zinek: 7,5“