O nás

My členovia o.z. Magnificat, ktoré má v stanovách na prvom mieste šírenie misie Panny Márie v dnešnom svete a dnešnej situácii ľudstva, obraciame sa týmto na všetkých ľudí dobrej vôle, všetkých vás, ktorí ste srdcom prijali Božiu ponuku prostredníctvom Božieho Milosrdenstva a pôsobenia Panny Márie v tejto dobe medzi nami.

Obraciame sa na Vás v záujme všetkých tých, ktorí naliehavo potrebujú naše obety a modlitby na svoju  záchranu. Je to aj tvoj blízky,  Tvoj životný partner, partnerka, Tvoje dieťa, brat, či priateľ, si to aj Ty sama, Ty sám. .

Za komunistickej diktatúry Cirkev a jej členovia znášali mnoho obetí za  svoju vieru a svedčili aj mučeníctvom. Dvaja z nich, Zdenka Šelingová a biskup Vasil Hopko budú v septembri blahorečení. Obráťme sa v našich modlitbách aj na nich, aby nám vyprosili silu a odvahu vydržať až do konca.

Dnes, 14 rokov po páde komunizmu nijako nemôžme povedať, že pre Cirkev nastali zlaté časy. Práve naopak. Boj  Satana je čoraz otvorenejší a úpornejší,  je napádaná nie sloboda vyznania a života viery, ale jej samotné základy  – v praxi sme svedkami  tendencie zrušiť desatoro Božích príkázaní  a de facto ich postaviť mimo občianske zákony. Sme svedkami často nepredstaviteľného rúhania a vysmievania sa Bohu, vidíme okolo seba boj proti všetkému stvorenému a prirodzenému poriadku,  proti životu  a mravnosti.  Vláda Zla sa približuje ku svojmu vrcholu.  Deje sa tak postupne a zákerne, v mene slobody a tolerancie, v mene práva na  názor, práva na hriech a na peklo. Aj v týchto chvíľach sa však ozývajú hlasy na obranu Boha, života a viery, dedičstva našich otcov.

Samotný sv. Otec apeluje na Európsky parlament, aby nevynechával z Európskej ústavy Božie meno ako aj kresťanské korene nášho kontinentu. . My sami sme však bohužiaľ  ako občania rozhodli, že prijímame vazalstvo sekulárnej Európskej únie a fakticky sa vzdávame cyrilometodského dedičstva.

Považujeme preto za potrebné  v našich radoch obnoviť svoje zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a žiť Jej posolstvá, ktorými sa prihovorila najmä ku nám na Slovensku ako Nepoškvrnená Čistota. Prijmime svoj kríž nepochopenia a zaznávania, a  darujme to ako jednu z obiet na oltár víťazstva Nepoškvrneného Srdca našej Kráľovnej. . Slovensko má veľkú úlohu. My ju ešte presne nepoznáme. Panna Mária však o nej vie a preto prišla aj do Litmanovej. Podľa všetkého však naše malé Slovensko má dosvedčiť na kríži svoju vernosť Kristovi  a Jeho a našej Matke, Patrónke, Sedembolestnej Panne Márii. Ona sama svojuj vernosť Bohu preukázala  pod krížom ako naša Spoluvykupiteľka.

Modlime sa pre intenzívne na Jej úmysly a vytvárajme okolo seba atmosféru žitého Evanjelia, a to cestou na kríž každého jedného z nás. Iba tak preukážame svoju vernosť a oddanosť Ježišovi a Márii, iba tak nezablúdime ani sa nespreneveríme svedectvu, ktoré od nás Pán očakáva.

Všetko už bolo povedané, všetko už bolo napísané.   Preto sa modlime  –

Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Tvojej milovanej Nevesty!

Podpísaní účastníci Valného zhromaždenia o.z. Magnificat v Litmanovej dňa 3. augusta 2003, na 13-te výročie zjavenia sa Panny Márie – Nepoškvrnenej Čistoty