O. Malachi Martin rozpoznal luciferiánske bandy vo Vatikáne

1219

Malachi Martin (1921-1999), pápežský splnomocnenec, údajný špión v období studenej vojny, izraelský informátor, obvinený z „krádeže manželky“ a prolife autor….mal tri doktoráty, hovoril desiatimi jazykmi a žil jeden z najmysterióznejších životov katolíckej histórie.

V roku 1962 prechádzala katolícka cirkev najturbulentnejšími zmenami vo svojej 2000 ročnej histórii. O. Malachi Martin, v rom čase, 41-ročný, vynikajúci jezuitský kňaz písal svoju vlastnú utajenú históriu stretávania sa s najväčšími duchovnými a politickými hráčmi sveta ako aj boja s nepriateľom Cirkvi.

Krehký a drobný Martin údajne cestoval po svete za účelom utajených misií pre Vatikán, hľadajúc súhlas pokoj, zmierenie a to počas svojich krátkych a búrlivých 11 rokov jezuitského kňazského života.

Obvinenia z toho, že bol špión, dvojitý agent a izraelský informátor môžu pochádzať minimálne z jedného zdroja.

V roku 2007 americký duchovný radikál Abraham Joshua Heschel napísal, že Martin spolupracoval počas 2. vatikánskeho koncilu s Americkým židovským výborom, a to so zmiešanými – vznešenými aj nečestnými motívmi. Údajne poskytoval výboru rady v teologických otázkach, ale poskytoval zároveň kópie utajených súkromných dokumentov. Toto však odmietli iní, ako napr. katolícky autor William H. Kennedy, ako aj nekatolícky blogger Marnie Tunay.

Jedným z mnohých Martinových darov bolo vizionárstvo, schopnosť „čítať znamenia časov“ a pochopenie toho, že II. vatikánsky koncil je súčasťou prvých záchvevov kolosálneho pohybu a zmien postojov, ktoré budú pre jedných šokom a pre druhých zdrojom radosti.

V roku 1993 v predslove knihy Hrmenie spravodlivosti píše:

“Najpatetickejší z nás sú tí, ktorí majú analytické zručnosti v trendoch ako počasie, akciové trhy, posledné politické udalosti, aktuálna móda, sexualita, ale ktorí nie sú schopní prečítať to, čo Kristus zdôrazňuje ako „znamenia časov“.

Martinova reputácia utrpela v roku 2002, kedy B. Kaiser- novinár vo svojej knihe „Klerická chyba, pravdivý príbeh“, tvrdí, že mu Martin zničil manželstvo a „odviedol“ ženu. Obvinil ho tiež z notorického sukničkárstva a zanechávania „spúšte zlomených sŕdc“.

Len tak mimochodom Kaiser je preborník v ponuke kreatívneho umeleckého mixu zvaného „fikcia-nefikcia“, pričom v jeho poslednej knihe je kardinál Los Angeles unesený teroristami v helikoptére a potom sa z nejakého dôvodu uchyľuje k pouličnému slangu. Okrem toho tento autor podstúpil liečbu schizofrénie, tvrdí však, že to s jeho obvineniami v „Klerickej chybe“ nesúvisí.

Zato poviedky o. Malachi Martina sú provokatívnymi majstrovskými kúskami, špeciálne „Vetrom odviaty dom“ s príbehom intronizácie padlého anjela Lucifera 29.6.1963, simultánne uskutočneného v Južnej Karolíne a tajne v Kaplnke sv, Pavla vo Vatikáne.

Martin, ktorý bol exorcistom tvrdil, že vidí démonov prechádzať sa popri ľuďoch a mal obrovské obavy z ich démonických aktivít a svätokrádežných aktov.

Keď pápež Pavol VI. vyslovil svoje nezabudnuteľné „Satanov dym vstúpil do Cirkvi“, vládlo všeobecne presvedčenie, že to bolo práve pod Martinovým vplyvom.

Kým mnohí katolíci boli ohromení, iní, ako napr. evanjelici boli ako v extáze: „Tak vidíte, vidíte. My sme vždy hovorili, že katolíci sú satanský spolok.“ Čo si títo antikatolíci nechcú uvedomiť, je, že snaha o zničenie katolíckej cirkvi, taká urputná a dejúca sa všetkými možnými spôsobmi práve preto, že katolicizmus je najväčší nepriateľ temna. Katolicizmus a satanizmus sú absolútne protipóly. Prečo napríklad existuje „čierna omša“. Pretože je to absolútna antitéza najvyššieho holdu ľudstva Ježišovej obety na kríži – sv. omše.

Martinov génius to pochopil a pokúšal sa varovať svet, že malá, ale veľmi mocná luciferská banda pedofilných dotieravcov sa pokúša preplaziť si cestu vatikánskymi chodbami. Katolícka cirkev je jediná, pravá, svätá a apoštolská, a stále má pri svojej päte hada pripraveného zaútočiť. Malachi Martin to vedel a prostredníctvom svojich písomností sa nás snažil varovať.

Počas svojho života Martin poskytol rozhovor M. Cuneovi ohľadne chýrov okolo svojho súkromného života. Cuneo cituje Martina:

“Pozrite, prekonal som tri srdcové operácie a chcem upratať tie špekulácie okolo mňa. Bol som obvinený z chlípnictva, zničenia manželstva, špionáže, som tajne ženatý a mám deti, obťažoval som malé dievčatká….nie je to nič iné, len fantazmagórie. “

Záverom Malachi Martin by mohol byť niektorými považovaný za archetyp pre katolíka 21. storočia. Explodujúci životom, žeravého intelektu, vášnivý vo viere, oslnivý vo svojich písomnostiach, krútiaci sa okolo mystérií, ale vždy bojovník za pravdu, spravodlivo využívajúci obdivuhodné dary, ktoré mu dal Boh k tomu, aby Kráľovstvo Božie napredovalo a poskytujúci významnú službu svojej Cirkvi.
25.8.2010 South Coast Report magnificat.sk