o. Jozo Zovko: Sme živé mŕtvoly – povedala nám Panna Mária!

601

„Drahé deti!
Pozerám na vás a vidím vo vašom srdci smrť bez nádeje, nepokoj a hlad.
Niet modlitby ani dôvery v Boha, preto mi Najvyšší dovoľuje, aby som vám priniesla nádej a radosť. Otvorte sa.
Otvorte svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu
a ON vám dá všetko čo potrebujete
a naplní vaše srdcia pokojom,
pretože ON je pokoj a vaša nádej.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Drahí bratia a sestry!
Slová Panny Márie ktoré nám dala na začiatku Adventu, nás šokujú.
Rovnako ako starozákonní proroci ktorí sa nedajú umlčať alebo podplatiť, ale hovoria svojmu ľuďu čo im Pán zjavil.
Panna Mária nehľadá a ani nedáva falošné výhovorky ako napr. snažili sme sa, robili sme všetko čo je v našich silách…atď.
Panna Mária hovorí: „Pozerám na vás“.
Pozerá do nášho srdca v ktorom vidí smrť, v ktorom je beznádej, v ktorom je nepokoj a nenásytný hlad.
Je šokujúce, že Kráľovná Pokoja vidí v mojom srdci cintorín. Ako sa to stalo?
Znovu je dôležité opýtať sa, prečo si Panna Mária vybrala farnosť Medžugorie.
Dnes k tejto farnosti nejakým spôsobom patríme všetci:
jej farníci, ale aj pútnici a nasledovníci posolstiev Panny Márie.
Prečo farnosť prepočula pozvanie k modlitbe a obráteniu?
Prečo je nenásytný hlad po materiálnych dobrách hlavnou hnacou silou mnohých?
Koľko sa doteraz objavilo falošných misionárov a chorých vykladačov /komentátorov/ posolstiev, ktoré Panna Mária nikdy nepovedala.
Koľkí kňazi a cirkevní hodnostári sa postavili na stranu nezainteresovaných.
Prečo nepočuť na uliciach a v rodinách modlitbu ktorá patrí k svätému miestu?
Prečo počuť nadávky/hrešenie/ na uliciach Medžugoria?
Prečo sa v dňoch pôstu pútnikom ponúka mäso a alkohol?
Či to vidí Panna Mária?
Či môžeme nájsť ospravedlnenie pre duchovnú lenivosť a nedbalosť?
Je ťažké byť farníkom Medžugoria.
Je ťažké počuť tieto mocné slová Matky, ktorá nežartuje:
“ Niet modlitby ani dôvery v Boha“.
Či má Panna Mária šancu prebudiť v nás nádej, vieru a lásku?
Alebo prepočujeme toto posolstvo, pretože my nie sme kňaz, ani františkán, ani vizionári.

„Otvorte sa“ hovorí Panna Mária, pretože – je dar mať otvorené srdce.
Tento dar sa môže vymodliť.
Božie milosrdenstvo je veľké a pozýva, aby sme sa otvorili životu a obráteniu srdca.
„Stojím pri dverách a klopem. Kto mi otvorí, vojdem k nemu a budem s ním večerať“, to sú slová zo Zjavenia sv. Jána.

Čo a kto je Modlitebné spolubratstvo Navštívenia Blahoslavenej Panny Márie svätej Alžbety.

Kto sme my?
Kto si ty? Živá mŕtvola, – povedala naša drahá Matka.

Prebuď sa a obráť k Pánovi a k posolstvu Jeho Matky, ktorá nám prináša Syna. Buďme doma a buďme bdelí na povzbudenia a klopanie.

Kto bude počuť klopanie a kto spozná hlas?
Len ten, kto sa modlí a bdie.

Hľa tu sme s týmto posolstvom na začiatku Adventu.
Nech to nebude čas nakupovania a falošných hodnôt.
Nech je to úplný a radikálny návrat k Bohu.
Ranné omše-zornice, obety, rodinná modlitba a načúvanie Božieho Slova sú najlepšou prípravou pre naše srdce, naše rodiny a naše farnosti.

Tento mesiac sa budeme modliť:
1 – Aby sme sa všetci otvorili Bohu, ktorý je náš pokoj, naša nádej, naše šťastie.

2 – Aby sme sa všetci prípravili pre sviatostnú spoveď a prijímanie, aby naše Vianoce neboli len obyčajom, ale najmilším a najmilostivejším sviatkom.

3 – Aby sme vedeli odpúšťať a modliť sa za pokoj v Cirkvi, za pokoj medzi ľuďmi, za pokoj v rodinách