O.Jozo Zovko, Medžugorie: Čítajte Bibliu!

534


Drahé deti! Čítajte Bibliu. Postavte si ju na osobitné miesto. A nech je Božie slovo vaším učiteľom.
Kráľovná pokoja.

Kázeň o. Joza Zovka na tému „BIBLIA“, ktorú vám prinášame, je strhujúcim a inšpirujúcim vyznaním tohto františkána, ktorý pri začiatku zjavení Kráľovnej pokoja v Medžugorí bol správcom miestnej farnosti. O. Jozo Zovko prešiel svojím vlastným prerodom, videl Pannu Máriu, bol zatknutý komunistickými orgánmi, väznený, odsúdený a mučený. Jeho slová sú potvrdené jeho vlastným životom. A. Selecký