Nezabúdajme!!! Toto nie je „sviečková“, toto je náš dnešok a zajtrajšok!

328