Nechci sečíst! Naše vláda své poddané nechat se sečíst nutí!

201

Milí priatelia, uviedli sme minule príspevok o tzv. „sčítaní ľudu“. Predseda  Strany Svobodní v ČR – Petr Mach (na obr.)  uvádza, že sčítanie ľudu je zbytočnosť a že sa ho nezúčastní.  Dôvodí:

EU nám sice nařizuje nařízením EU č. 763/2008 sesbírat data, ale dovoluje je sesbírat z existujících registrů: “ Abychom od EU nedostali pokutu, stačilo by do Bruselu poslat údaje, které stát o nás má v registru obyvatel a v katastru nemovitostí doplněné o nějaké údaje z výběrových šetření,“ napsal jsem tehdy.

Plošné sčítání poprvé nedělají ve Švýcarsku. Schválili zákon, podle kterého si vláda základní data o obyvatelstvu sesbírá z registru obyvatel a z katastru nemovitostí.

Před deseti lety jsem formulář ani nepřevzal ani nevyplnil, pokutu mi nedali, nepřišli na to. Zachovám se letos zrovna tak, protože považuji Sčítání lidu za zbytečnost. Jsem proti zbytečným úřadům, proti zbytečným nařízením a povinné sčítání je jednou z takových zbytečností. Je to mrhání penězi daňových poplatníků a mrhání časem všech lidí. Kdo se také nechce sečíst, může svůj občanský postoj vyjádřit zde:

www.nechcisecist.cz

Celý príspevok:

http://petrmach.cz/cze/prispevek.php?ID=531

* * *

My sme už uviedli list pracovníka „sčítania ľudu“, v ktorom uvádza, že anonymnosť tohto sčítania je proste klamstvo.  Sú tu dôvody, pre ktoré môžeme vysloviť podozrenie, že koordinované celoplošné „ sčítanie ľudu“  v Európskej Únii má ďalekosiahlejší význam.  Podozrivé je aj to, že od 11. mája 2011 začnú na celom území USA platiť tzv. „ID“  – Identifikačné karty“, bez ktorých nebude možný vstup do vybraných budov a objektov.

Je veľmi pravdepodobné, že tzv. „sčítanie ľudu“ aj na Slovensku  a v celej EÚ má ako prvoradý cieľ zozbierať o každom človek všetky údaje, na základe ktorých sa mu vystaví  taktiež ID karta, resp, vyhotoví iný identifikačný prostriedok. Švajčiari sa „sčítaniu ľudu“, ktoré  má zozbierať komplexné informácie o každom jednom obyvateľovi  pracnými dotazníkmi s identifikátormi –  vyhli.

Prečo sa tomu nemôžme vyhnúť aj my?  Prečo vláda nemôže poslať do Bruselu údaje o obyvateľstve, ktoré už dlhú dobu jednoznačne má?

Čo dodať záverom:?  Azda ešte jednu „potešujúcu správu“…

http://vtm.zive.cz/aktuality/uz-je-to-tady-cip-v-mozku-a-ovladani-pocitace-myslenkou

Anton Selecký