„Nech nás ich smrť prebudí“ (sviečka pre nenarodení deti), na fronte proti LGBTI

416

“Nech nás ich smrť prebudí!”: Národný pochod za život dnes pokračuje v pietnej spomienke

Kópia putovného pamätníka nenarodeným deťom, ktorý dnes posvätí v Košiciach arcibiskup Bernard Bober. Autor sochy: Mgr. Art Martin Hudáček

letáčik_Stránka_1aTichom proti mlčaniu o pravde o potrate

V čase, kedy si pripomíname našich zosnulých, sa tento rok v Košiciach bude konať celomestské stretnutie ľudí, ktorí chcú vzdať  pietnu spomienku zomrelých nenarodených detí. “Chceme tak vyjadriť našu blízkosť s tými, ktorí sa nemohli narodiť kvôli potratu. Tohtoročné motto je: Nech nás ich smrť prebudí. Spája v sebe tragédiu potratov s odkazom Národného pochodu za život, ktorý vyzýval k osobnej angažovanosti pri obrane najslabších.”, povedal organizátor podujatia, Dušan Škurla.

“Program otvorí o 17:20 hudobno-poetické pásmo Áno za život, ktoré zožalo veľký úspech na Národnom pochode. O 18:00 sa začne sv. omša za život, ktorú bude celebrovať arcibiskup Bernard Bober. Súčasne požehná misijný Pamätník nenarodeným, ktorý bol špeciálne zhotovený na to, aby mohol putovať do jednotlivých farností Slovenska. Následne sa zhromaždení poberú tichým pochodom k Starej nemocnici, kde zapália symbolickú sviecu obetiam potratov.”

 November 2013 / 

Bratislava 4. novembra (HSP/WG/Foto:pedofilie-info.cz)

APA spravila hrubú čiaru medzi pedofíliou a “pedofilickou poruchou”

Americká asociácia psychiatrov (APA) vo svojej poslednej edícii manuálu DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) zmenila klasifikáciu pedofílie z poruchy na sexuálnu orientáciu resp. preferenciu. Pedofíliu definujú ako sexuálnu preferenciu bez samotného pedofilického aktu, a pedofilickú poruchu zasa ako nutkanie, a má sa používať len ”vo vzťahu k jedincom, ktorí na základe tejto preferencie budú aj konať.”…

gay-pride-praha

Tento dôsledok bol v niektorých kruhoch očakávaný, nakoľko sa pojem pedofília už niekoľko rokov neustále vyvíja. Predošlá edícia kategorizovala pedofíliu ako poruchu len vtedy, keď fantázie alebo nutkanie smerovali k deťom mladším ako 13 rokov, ak trvali aspoň po dobu 6 mesiacov, alebo ak viedli k “problémom so zákonom”.

Paul Christiano, registrovaný sexuálny delikvent a hovorca pedofilnej organizácie B4U-ACT, ktorá ponúka “pomoc osobám, ktoré priťahujú maloletí”, chce vo svojom živote zažiť zmenu systému, ktorý má rovnaký meter pre muža, ktorý spácha dvadsaťkrát znásilnenie a 19-ročného chlapca, ktorý bude mať sex so svojou 17-ročnou priateľkou.

POCHOD INŠTITÚCIAMI – UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BA PROPAGUJE HOMO-LOBY

lgbt_flyer_final_bw1PhDr. Dušan LECHNER“Nec h nás ich smrť prebud
E-mail: dusan.lechner@ulib.sk
Tel.: 02 / 20 466 114

 

 

Evropské národy v boji proti homosexualitě

Autor: Vladimír Jovanovič | Publikováno: 5.11.2013 | Rubrika: VE SVĚTĚ
 Západní státy se stále víc propadají do bahna morálního úpadku. Snad nejlépe to lze spatřovat na současné propagaci homosexuality a neustálém rozšiřování práv homosexuálů. Morální úpadek zde však pochopitelně nekončí. V Holandsku se již o svá práva hlásí také pedofilové. Nedávno dokonce tamní soud rozhodl, že si zaslouží stejná práva jakohomosexuálové. A to je bohužel jen začátek.

Propagace těchto zvráceností je všudypřítomná. Potvrzuje nám to ostatně i filmový festival v Cannes, na němž zvítězil film o zvrhlících. Je smutným faktem, že se naše civilizace zcela odvrátila od všech zdravých morálních principů a stala se totálně dekadentní, přičemž tato degenerace se neustále prohlubuje.  Viac na:

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3426-evropske-narody-v-boji-proti-homosexualite.aspx

kvasnicka_marian_2010_2Kvasnička interpeloval voči vystúpeniu Pietruchovej a filmovému festivalu Inakosť

Slovensko 31. októbra (HSP/Foto:TASR)

 Poslanec NR SR Marián Kvasnička v pléne parlamentu verejne predniesol viacero interpelácií, ktoré sa týkajú znepokojujúceho nárastu aktivít komunity LGBTI, morálne i finančne podporovaných vládnym kabinetom Róberta Fica. Kvasnička zároveň uviedol, že Fico pod tlakom verejnej mienky a cirkevnej hierarchie rafinovane pozastavil schválenie Stratégie ľudských práv, pripravovanej v gescii ministerstva zahraničných vecí.

Prvá interpelácia sa týkala vystúpenia vysokej štátnej úradníčky Oľgy Pietruchovej z odboru rodovej rovnosti na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny na konferencii „Ako zaručiť akceptáciu LGBTI ľudí na Slovensku“, ktorú v Open gallery na Slovensku organizovali vysokí úradníci amerických a britských diplomatických zborov 17. Septembra 2013. Pred takýmto auditóriom menovaná úradníčka ukázala Slovensko ako krajinu xenofóbie a nenávisti. Neštítila sa obviniť naše súdnictvo, prácu policajných zborov a školstvo z nečinnosti.

Rafinovaný postup homolobby na Slovensku – o nás bez nás!

Ako ďaleko je už v praxi rozpracovaná otázka prerábania našich detí k prijatiu násilnej a totalitnej genderideológie, svedčí aj publikácia – príručka pre školy v ktorej sa uvádza:  

angst-panik-frau-540x304HOMOFÓBIA V ŽIACKYCH KOLEKTÍVOCH 

 Doplnkový materiál k výučbe na základných a stredných školách „Homofóbia v žiackych kolektívoch“ je súčasťou radu publikácií zameraných na výchovu ku zdraviu, týka sa tiež výchovy  k občianstvu, osobnostnej výchovy i práce školského koordinátora a výchovného poradcu.

Publikácia napĺňa uznesenie vlády SR z r. 2009 č. 928 o Koncepcii boja proti extrémizmu na roky 2011 – 2014 a Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži
v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013.

Medzi prejavy homofóbneho obťažovania a šikanovania zaraďujeme:
• vtipy, obrázky, komentáre o homosexualite, bisexualite a transsexualite (ďalej len neheterosexualita), ktoré sú zosmiešňujúce, znevažujúce alebo urážlivé, a ktoré
nie sú smerované na konkrétne osoby, t. j. sú neadresné, a tým vytvárajú celkovo nepriateľskú atmosféru voči homosexuálnym, bisexuálnym a transsexuálnym
ľuďom (ďalej len neheterosexuálni);
• verbálne poznámky voči konkrétnym dievčatám a chlapcom, ktoré nemiestne zdôrazňujú ich neheterosexualitu a sú voči nim zosmiešňujúce či urážlivé;
• mimické výrazy, gestá, pohyby alebo obrázky používané proti konkrétnym dievčatám a chlapcom, ktoré nemiestne zdôrazňujú ich neheterosexualitu;
• zasielanie zosmiešňujúcich či urážlivých e-mailov, sms či iných odkazov konkrétnym neheterosexuálnym dievčatám a chlapcom;
• vyzliekanie, intímne dotýkanie či predstieranie sexuálnych pohybov voči konkrétnym neheterosexuálnym dievčatám a chlapcom;
• fyzické napádanie konkrétnych dievčat a chlapcov pre ich neheterosexualitualitu;

• ignorovanie konkrétnych dievčat a chlapcov pre ich neheterosexualitu.

Takže ak si,  milý „homofób“ – proste len nebudeš všímať  „inak orientovaných“ , možno ťa čaká trestné stíhanie! 

Celá publikácia:      http://icm.sk/subory/Homofobia.pdf

***********************************************************************************************************

Na druhej strane títo po tolerancii  a ľudských právach volajúci   genderovci sa neštítia hanenia najmä Katolíckej Cirkvi  nenávistným štýlom  – proti ktorému zrejme žiadny „antidiskriminačný zákon“ samozrejme neplatí.

PANIKA OKOLO “GENDERU”: PREČO SA CIRKEV BOJÍ ROVNOPRÁVNOSTI ŽIEN AKO ČERT KRÍŽA?

Citát:   Problémy katolíckej cirkvi by sme mohli nechať jej samej – je to košatá 1000-ročná štruktúra, nejako sa s nimi dokáže vysporiadať. Problém je, keď takto hlboko a dlhodobo skorumpovaná štruktúra stojaca na mlčaní použitých dievčat, žien a matiek, otcov, ktorí sa vzdali vlastného otcovstva, keď takáto štruktúra stojaca na poslušnom „mlčaní jahniat“, káže o morálke a snaží sa udržiavať ženy – polovicu spoločnosti – v podriadenom postavení. Dnes napríklad desením ovečiek pekelnou hrôzou z rodovej rovnosti, z toho strašidelne znejúceho „genderu“.

V ich ťažení proti „genderu“ nejde o žiadne rodiny – tie rovnoprávnosť mužov a žien neohrozuje. Ak by im naozaj šlo o rodiny a deti, pole je neorané : nech sa páči riešiť neexistujúce deti a neexistujúce rodiny kňazov – otcov. O čo ide, je úporné  talibanské úsilie o udržanie polovice ľudstva v podriadenom postavení. Tak, ako to vyhovuje inštitucionálnemu záujmu katolíckej cirkvi a jej kňazom a prelátom – mužom so štandardnou hladinou testosterónu.

http://www.jetotak.sk/editorial/panika-okolo-genderu-preco-sa-cirkev-boji-rovnopravnosti-zien-ako-cert-kriza