Náš mier a naša nádej

381

Mojou túžbou je, deti moje, aby ste spolu so mnou odpovedali Bohu „staň sa“ zakaždým, keď máte strach o svoju budúcnosť. V Jeho rukách ste v bezpečí.“

(Kráľovná pomoci, 15. 11. 2010)

Často sa pýtame, ako zvládať strach. Nebezpečenstvá. A ako zriedka spomenieme na to krátke, základné slovo, ktorým reagovala naša Nebeská Matka na Božie pozvanie. Fiat. Staň sa. Nech sa mi stane podľa Tvojho Slova.

Vidíme, že mraky sa sťahujú. „Budú vás prenasledovať pre moje Meno… Nestarajte sa, čo budete hovoriť…“ Spomínam si na komunizmus. Dodnes si mnohí myslia, že veriaci aktivisti sa bránili proti neslobode. Nie. Oni hlavne otvorene hlásali pravdu Evanjelia. Kde sme dnes so svojou „slobodou“ šíriť Božie Kráľovstvo? Po celom svete sa schyľuje ku genocíde kresťanov. Ako to začína? Tak, aby sa to mohlo zvaliť na „teroristov“. Čochvíľa však za tých teroristov označia nás. Aj Nero v starom Ríme označil kresťanov za podpaľačov. Potreboval kryť svoj úmysel zabíjať kresťanov preto, že otvorene hlásali Evanjelium. Oni sa však nebránili. Šli do arén so spevom. S radosťou, že môžu nasledovať Ježiša. Preto boli účinní. Nie preto, že by sa bránili. Oni naplnili svoje právo zomrieť na kríži tak, ako ich Majster. Toto urobilo Európu kresťanskou – nie boj o „ľudské práva“. Ježiš šiel na Kalváriu s vedomím svojho poslania. Kto bol okolo neho? Nenávistníci, žoldnieri, zradca Judáš, verný Ján, Panna Mária. Niekoľko žien. Nik nespomínal „ľudské práva“. Každý sa nejako rozhodol vo svojom srdci, a tak sa aj zachoval.

Dnes je tá istá situácia. Pripravme sa teda na svedectvo svojím životom, aby sme ho mohli ponúknuť pre Krista. To nie je politická záležitosť, ani záležitosť odvolávania sa na pozemské inštitúcie alebo spravodlivosť. Cirkev speje ku Kalvárii. Cieľom Kalvárie aj dnes je večný život každého, kto prijal Krista za svojho Spasiteľa. To nie je o „ľudskom práve“ budovať Božie Kráľovstvo tu na zemi. Pretože Kristus povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.

Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. ( Jn 18, 36)

Našu cestu označil jasne: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“ Lk 9, (18-24)
Panna Mária dnes dodáva: Otvorte svoje srdce Božiemu milosrdenstvu a On vám dá všetko, čo potrebujete – a naplní vaše srdce pokojom, pretože On je mier a vaša nádej…“ (Kráľovná pokoja, 25. 11. 2010) Anton Selecký