Napísali ste nám: Únosy detí – oficiálna genocída

485

 

Milí priatelia, ako odozvu na našu publicistiku sme dostali článok – odozvu od švajčiarskeho občana slovenského pôvodu Marka Hucka. On sám sa zaoberá mapovaním  unášania detí vyše 10 rokov.  My sme minule priniesli po termíne „obchod s deťmi“ nový termín „priemysel s deťmi“.  Mark Hucko to upresňuje do ešte hrôzostrašnejšej podoby – a to do GENOCÍDY NÁRODOV. Dajme mu teda slovo: 

* * *

Najväčším bohatstvom Slovenska sú Slovenské deti. Najväčším bohatstvom EÚ sú deti. Najväčším bohatstvom všetkých krajín sú ich deti.

Toto si uvedomili už nacisti ktorí založili organizáciu Lebensborn, ktorej oficiálnym cieľom bola ochrana detí a rodín. Jej skutočnou funkciou a cieľom bolo „vylepšenie rasy“ a to tým že kradli a unášali slovanské deti z okupovaných území. Takto uniesli odhadom až dva milióny slovanských detí z Česka, Poľska, Ukrajiny, Bieloruska a Ruska. Tieto deti táto organizácia dala na adopciu nemeckým rodinám. Po vojne malý zlomok týchto detí, okolo 25-tisíc, sa vrátil ku svojim Slovanským rodinám lebo nacisti zničili všetku dokumentáciu a už nebolo možné ich nájsť.

Dve české sestry ktoré mali to šťastie sa vrátiť ku svojim rodinám napísali dokonca knihu o svojom hrôzostrašnom osude. (www.dolezalova-lezaky.cz)

Čo je genocída? Genocída je vražda národa.

Vyvraždiť národ sa dá dvomi spôsobmi:

A) Vystrieľate alebo inak vyvraždíte všetkých dospelých a deti,

B) odoberiete národu ich deti, preprogramujete ich a počkáte, kým dospelí zostarnú a povymierajú.

 Tak či tak – národ vymrie. V prvom prípade po niekoľkých mesiacoch, v druhom prípade po 50 rokoch. Tak či tak výsledok je ten istý: národ prestane existovať.

Po nacistických zverstvách druhej svetovej vojny, takmer všetky národy si uvedomili tieto skutočnosti a v momente osvietenia prijali zákony proti genocíde ktoré majú zabrániť vyvražďovaniu národov akoukoľvek metódou.

Slovenské znenie tohto zákona:

§418, Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne alebo čiastočne zničiť niektorý národ alebo niektorú národnostnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu

a) spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,

c) násilne prevádza deti z jednej takej skupiny do druhej, alebo

d) uvedie príslušníkov takej skupiny do životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické zničenie, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.

(2) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 počas vojny alebo ozbrojeného konfliktu.

(3) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb. Podobné ba takmer identické znenie zákonov proti genocíde majú všetky civilizované národy.

Presne tak ako to robili nacisti a ich organizácia Lebensborn, aj dnes je páchaná systematická genocída tým menej nápadným spôsobom B, a presne tak ako nacistická Lebensborn aj dnešní páchatelia genocídy (v Anglicku, Nemecku, Švajčiarsku, Nórsku…) uvádzajú ako dôvod únosu detí: „ochranu detí“ a „dobro detí“.

Áno, deti treba chrániť ale tým nesmieme porušiť zákony proti genocíde, ktoré sú prvoradé, keďže nič nie je závažnejšie než genocída. Čiže ak by úrady, akékoľvek úrady, odobrali deti Slovenskej rodine, nemôžu a nesmú ich dať do neslovenskej rodiny alebo do neslovenského domova. Pokiaľ ich dajú do Slovenskej rodiny či do slovenského domova, tým zákony proti genocíde nenarušujú. Ale ako náhle ich dajú do neslovenského prostredia tým narušujú zákony proti genocíde a páchatelia musia byť stíhaní medzinárodným kriminálnym súdom. Ale na to aby boli páchatelia stíhaní musí byť podaná sťažnosť od slovenských úradov …ktoré miesto toho aby okamžite jednali, spia. Možno aj preto spia že sú podplatení či inak umlčaní.

Základnou príčinou dlhodobej hospodárskej krízy európskych krajín je nízka pôrodnosť. Niektoré krajiny sa snažia riešiť tento problém štedrými detskými prídavkami a inou podporou pôrodnosti, kým iné krajiny našli lacnejšie riešenie: únos detí.

S úctivým pozdravom, Mark Huckowww.ombudsmaninternational.com