Moslimský teológ kritizuje výuku Koránu v mešitách

159

Frankfurt/Freiburg, 18.5.2016 (kath.net/KNA) 019 139 – Ostrú kritiku výuky Koránu v nemeckých mešitách vyslovil freiburský islamský teológ Abdel-Hakim Ourghi. Od detí sa vyžaduje slepá poslušnosť a nekritická viera, napísal vedúci Katedry islamskej teológie a religionistickej pedagogiky na Pedagogickej vysokej škole v stredu v novinách «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Ďalej píše:

«Chlapci a dievčatá tým privykajú na patriarchálne štruktúry a odcudzujú ich západnému prostrediu. Ide o podriaďovanie sa a ovládanie detí. Oni vôbec nemajú nadobudnúť kritické povedomie a vyvinúť si vlastnú náboženskú identitu. Neexistujú didaktické učebné plány, výuka je iba ústna a iba turecky alebo arabsky. Chlapci a dievčatá týmto «importovaným imamom» často vôbec nerozumejú. Kvôli rečovej bariére sa nekoná nijaký rozhovor, takže «mnohí žiaci nezriedka rebelujú, pretože pri výuke vládne nuda.»

Podľa Ourghiho importovaní imamovia vplývajú na výchovu detí aj v politickom zmysle. Ich cieľom je často užšie spojenie s krajinou pôvodu, deti tak majú byť chránené pred tým, aby sa dostali pod vplyv Západu. «V najhoršom prípade to vyrovnáva cestu do paralelných spoločností. Následkom je vylúčenie zo spoločnosti.»

Podľa názoru teológa táto forma výuky v mešitách bráni aj úsiliu o reformáciu islamu na Západe. Preto je osvietená islamská výuka náboženstva dôležitou korektúrou. «Taká islamská výuka náboženstva môže islam v Európe priviesť k sekulárnej spoločnosti, v ktorej sú moderné hodnoty ako ľudské práva, sloboda názoru, pluralizmus a demokracia nedotknuteľné.»