Monitoring: Kto pripravuje v Cirkvi katastrofu?

204

****************************************************

Napísali ste nám: 
Kto vlastne tento človek je? Má to v hlave vporiadku? Ja o tom pochybujem a mysli si o mne čo chceš.
frantoSom jednoducho vo viere FUNDAMENTALISTA – a tých B..o prirovnal k teroristom.
Pýtam sa, ku komu sa modlí ( alebo čo tam robí ) v mešite??? Prečo žongluje s ružencom, ktorý si na veľké pobavenie novinárov zavesí na ucho???
A akú to má reč, keď mu ľudia ( ja tiež ) nerozumejú???  A nielen jednoduchí. Tonko, ja sa už na neho nemôžem ani dívať a ani to nemám komu povedať. Ďakujem za články, mám však zdravotné problémy a nevydržím tu dlho sedieť. S Pánom Bohom.  

Zmenia učenie Ježiša? 

Papežská rada pro rodinu skrze oficiální nakladatelství SVATÉ STOLICE publikovala knihu v níž je zakotveno, že rozvedení katolící, kteří žijí s jiným ve „smilstvu“ (což je formulováno jako duchovní dimenze Církevního života ) by od října přistupovali k přijmání  a ke zpovědi o Velikonocích a že každá farnost bude mít jmenovaného kněze-konzultanta, který bude dohlížet na tuto „via discretionis“…….

PROTI EVANGELIU-Against the Gospel: The official Vatican publishing house has produced a book with the results of a seminary organized this year by the Pontifical Council for the Family. It proposes a so called „via discretionis“ in order to allow adulterors to receive Communion without conversion. Each diocese should appoint a priest for tutoring them. The book suggests that a re-admission to Communion could be partial like only for Easter – as if receiving Communion in the state of sin would be less harmless on that day than on any other.( Gloria.TV.22.8.2015 )   Na obr. hore: Kardinál Walter Kasper, iniciátor „noviniek“  na Synode o rodine

http://secretummeummihi.blogspot.mx/2015/07/sinodo-propuesta-de-sacerdote-tutor.html

********************************

zbierkau

 

Milí naši návštevníci!

Ak chcete, môžete nás podporiť!

Kým ešte môžeme fungovať,
poskytnite pomoc pre  magnificat.sk!  

Prevodom ľubovoľnej čiastky  na náš účet

ZUNO 1129555503/8410.  ĎAKUJEME!
**************************************************************************************
Ďakujeme za vaše „lajky“, ale našu stránku udrží a rozšíri len vaša finančná pomoc. Robíme ju s vami a pre vás  
********************************************************************************************************************************
Letné dvojčíslo M ROSA júl – august 2015 ešte v ponuke!
Nedávno sme vám ponúkli naše letné dvojčíslo M ROSY.  Kto ešte chce, môže si ho objednať.  Využite prípežitosť si zároveň predplatiť M ROSU v elektronickej forme za 10 eur na celý rok. 
Objednávky píšte na e-mail:  magnificatslovakia@gmail.com. Kto podporí našu stránku prevodom na účet ZUNO, prosím, pošlite nám o tom správu a vašu fyzickú adresu – dostanete od nás darček –   DVD   „Litmanová 1990 – 2015“

3 strana

4 strana

 

 

6 strana

Aliancia a za rodinu obvinila ESĽP zo „súdneho aktivizmu“

Rozsudok o možnosti uzavrieť manželstvo pármi rovnakého pohlavia, ktorý vyniesol 21. 7. 2015 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), je záväzný medzi stranami sporu a pre iné štáty bude v analogických situáciách záväzný až po tom, ako nadobudne právoplatnosť. Nie je však jasné, či sa dotkne aj Slovenska, uviedla to zástupkyňa SR pred ESĽP Marica Pirošíková. Podľa nej nie je vylúčené, že talianska vláda požiada o opätovné preskúmanie prípadu 17-člennou veľkou komorou ESĽP.

ESĽP v rozsudku konštatoval, že súčasná talianska právna úprava neposkytuje dostatočnú ochranu dvojiciam rovnakého pohlavia. Uviedol, že medzi sociálnou realitou sťažovateľov, ktorí v Taliansku väčšinou otvorene žijú vo vzťahoch a ich právnou situáciou je rozdiel, keďže ich vzťahy nie sú žiadnym spôsobom uznané. Pri konštatovaní porušenia článku 8 Dohovoru tiež poukázal na široký priestor pre voľnú úvahu v tejto oblasti, pričom významnú mieru v tomto ohľade zohrali rozhodnutia najvyšších súdnych orgánov Talianska. ESĽP vzal do úvahy aj prieskumy verejnej mienky v tejto oblasti. „Vzhľadom na to nie je možné jednoznačne tvrdiť, že situácia v SR je totožná so situáciou, ktorú ESĽP posudzoval v talianskom prípade,“ upozorňuje Pirošíková.

Podľa informácie slovenského rezortu spravodlivosti posudzoval ESĽP prípad Oliari a ďalší proti Taliansku. Sťažovateľmi boli tri homosexuálne páry, ktoré vraj podľa talianskeho práva nemali možnosť uzavrieť manželstvo alebo vstúpiť do iného typu civilného zväzku, pretože boli diskriminované na základe ich sexuálnej orientácie.

Poslanec NR SR Martin Poliačik (SaS) komentuje rozhodnutie ESĽP ako dôležitú správu aj pre Slovensko, ktorá hovorí, že zákaz registrovaných partnerstiev a absencia právnej ochrany je v rozpore s ľudskými právami, chránenými v Dohovore. „Dohovor o ľudských právach je pritom záväzným dokumentom aj pre SR a rozhodnutie súdu sa dá aplikovať aj na našu situáciu,“ myslí si Poliačik, ktorému prekáža skutočnosť, že sme jednou z posledných krajín EÚ, ktorá ešte stále neuznáva registrované partnerstvá. Pokiaľ by dotknutí občania podali sťažnosť na Ústavný súd SR, ten by bol podľa neho pri výklade základného zákona v prospech ochrany ľudských práv povinný prihliadať aj na rozhodnutia ESĽP.

Aliancia za rodinu (AZR) má očividne iný názor. Iniciátorka februárového referenda o ochrane rodiny, ktorého neplatnosť z titulu nízkej účasti označili jeho odporcovia za svoje víťazstvo, sa domnieva, že rozhodnutia ESĽP sú nevynútiteľné. Navyše, ako zdôrazňuje, jeho rozsudok sa nevzťahuje na SR, ktorá je v inej právnej situácii. Súčasne verí, že ani Taliansko sa s takýmto rozsudkom nezmieri a odvolá sa na Veľkú komoru ESĽP.

Podľa AZR nevolené inštitúcie ako ESĽP strácajú schopnosť rešpektovať demokraciu, ako aj text Európskeho dohovoru o ľudských právach. „Keď ho európske krajiny podpisovali, žiadna z nich nepodpisovala registrované partnerstvá. V Dohovore vtedy aj dnes išlo o ochranu ľudských práv. Keď sudcovia nájdu v zmluve to, čo tam nikdy nebolo, ťažko to nazvať inak ako „súdny aktivizmus“ na suverénnych zmluvných stranách,“ uzatvára AZR.

Zdroj: TASR

**************************

vtipn7

vtip

vtipp