Modlite sa, modlite sa, modlite sa!

370

Buďte požehnaním a pokojom

„Drahé deti!  Dnes vám ja i môj Syn chceme darovať hojnosť radosti a pokoja, aby bol každý z vás radostným nositeľom a svedkom pokoja a radosti na miestach, kde žijete. Milé deti, buďte požehnaním a pokojom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. decembra 2010

Modlite sa, modlite sa, modlite sa!

Pri poslednom každodennom zjavení, 12. septembra 1988, Panna Mária Jakubovi Čolovi povedala, že bude mať zjavenie 1x  ročne, a to 25. decembra, na Vianoce. Tak sa stalo i tento rok. Zjavenie sa začalo o 14:25 a trvalo 7 minút.

Jakub nám odovzdal toto posolstvo:  “Panna Mária mi hovorila o tajomstvách a nakoniec povedala: modlite sa, modlite sa, modlite sa!“