Medžugorie, Kráľovná pokoja, 2. júla 2012: Zhromaždite sa okolo mňa

229

„Deti moje, opäť vás materinsky prosím, aby ste sa na chvíľu zastavili a porozmýšľali o sebe a o pominuteľnosti tohto svojho pozemského života.

Potom porozmýšľajte o večnosti a večnej blaženosti. Čo si prajete vy, ktorou cestou chcete ísť? Otcovská láska ma posiela, aby som vám bola Prostredníčkou.

Aby som vám materinskou láskou ukázala cestu, ktorá vedie k čistote duše, duše nezaťaženej hriechom, duše, ktorá spozná večnosť.

Modlím sa, aby vás prežiarilo svetlo lásky môjho Syna. Aby ste zvíťazili nad slabosťami a vystúpili z biedy.

Vy ste moje deti. Chcem vás mať všetkých na ceste spásy. Preto, deti moje, zhromaždite sa okolo mňa, aby som vás mohla oboznámiť s láskou svojho Syna, a tak otvoriť bránu večnej blaženosti.

Modlite sa, tak ako ja, za svojich pastierov. Opäť vás upozorňujem, nesúďte ich, pretože si ich vyvolil môj Syn. Ďakujem vám.“

 Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,  Medžugorie, 2. júla 2012