Magnificat Slovakia: Rýchly presun k duchovnej pomoci do Medžugoria

614

Milí priatelia,

opakujeme ponuku nášho združenia – možnosti   operatívneho  a rýchleho  prevozu osobným autom do Medžugoria a späť – či už z dôvodu naliehavej potreby, prevozu blízkej postihnutej osoby (pozor – nie ležiacej!) do odvykacieho duchovného centra Cenacolo pre narkomanov, alebo z iných osobných príčin.

Anton Selecký

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informácie a dohoda ohľadne
všetkých náležitostí na čísle

 0903 621 777    

                                     Dajte mi svoje ruky…

Drahé deti! Ako Kráľovná pokoja chcem vám, svojím deťom, darovať pokoj; pravý pokoj, ktorý prichádza skrze srdce môjho božského Syna. Ako matka sa modlím, aby vo vašich srdciach zavládla múdrosť, pokora a dobrota; aby zavládol pokoj, aby zavládol môj Syn. Keď bude môj Syn vládcom vašich sŕdc, budete môcť pomáhať druhým, aby ho spoznali.  Keď vo vás vládne nebeský pokoj, spoznajú ho tí, ktorí ho hľadajú na nesprávnych miestach, čím spôsobujú bolesť môjmu materinskému srdcu. Deti moje, moja radosť bude veľká, keď uvidím, že prijímate moje slová a chcete ma nasledovať. Nebojte sa, nie ste sami. Dajte mi svoje ruky a ja vás budem viesť. Nezabudnite na svojich pastierov. Modlite sa, aby mysľou boli stále s mojím Synom, ktorý ich pozval, aby o ňom svedčili. Ďakujem vám. “ 

(Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej–Soldovej,2.apríla 2012)