Magnificat Slovakia: Modlitby pred voľbami do VÚC

327

Milí priatelia, dnes sa posledný krát ozývame s našou volebnou Kampaňou do VÚC 2013.  Tento prvok na našej stránke je nový. Avšak ako sme sa rozhodli, bolo treba  prejsť od slov k činom.  A preto počas nasledujúcich dní volebného „moratória“ ako aj na deň 9. novembra 2103 vyhlasujeme modlitbovú aktivitu všetkých našich sympatizantov a členov. Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, oroduj za nás!

 „Buďte soľou zeme, buďte svetlom sveta“ – hovorí Evanjelium.  Tak isto hovorí – a dodáva:  „Ani sviecu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik aby svietila všetkým v dome.“  (Mt 13-16)

magnific2My sme neprišli bojovať proti stranám alebo osobám.  Bojujeme proti zlu a nepriateľom  Boha a Cirkvi, ktorí sa tými nepriateľmi rozhodli stať.  Zo skúsenosti vieme, že dobrí poctiví a úprimní ľudia sú v každej organizácii, vrátane politických strán. Ponúkame teda každého človeku dobrej vôle na Slovensku duchovnú cestu a obrodu,  cestu k Bohu, cestu k blížnemu, cestu k záchrane.  My sme len prostredníci. Zachrániť nás prichádza naša Nebeská Matka a Patrónka nášho národa.

Musíme sa zobudiť. Pretože ak zaspíme teraz, zobudenie sa už stane veľmi problematickým. Ponúkame vám našich kandidátov, ktorých svedectvá a názory ste si mohli prečítať a vypočuť na našom webe.  Slovensko sa začína aktivizovať, čo je potešiteľné. Koncom septembra sme boli svedkami národného vystúpenia na obranu života, rodiny a morálky v Košiciach.  Dnes  o tom, že  naši občania prestávajú stáť v úzadí – hovorí aj najnovšia správa:

Riaditelia žiadajú zastaviť sexualizáciu škôl.  V druhej polovici októbra sa v Poprade uskutočnila celoslovenská porada riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení na Slovensku. Dôvodom ich stretnutia bola téma rodovej rovnosti, ktorá je v ostatnom čase jednou z najdiskutovanejších tém Slovákov. Riaditelia cirkevných škôl a školských zariadení žiadajú: „aby sa zastavila sexualizácia škôl prostredníctvom brožúr, leporel a programov financovaných z verejných zdrojov a uvádzajúcich deti a žiakov do homosexuality s návodmi, ako rozpoznať svoju sexuálnu orientáciu, ako vytvoriť sexualite naklonenú atmosféru akceptujúcu spolužitie osôb rovnakého pohlavia.“

http://www.hlavnespravy.sk/riaditelia-ziadaju-zastavit-sexualizaciu-skol/166772/

Priatelia, ako som už povedal,  mnohým záujemcom v členstvo v našej strane Magnificat Slovakia, ponúkame namiesto kariéry „pot, slzy a krv“, teda kríž a boj.  Boj, ktorý bojujeme, však bude víťazný. Sme na prahu zápasu a preto musíme stavať na Evanjeliu a vernosti Bohu.  V túto sobotu, teda 9. novembra 2013,  to môžete potvrdiť aj hlasovaním o našom verejnom živote.

Odporúčame vám zakrúžkovať na volebných lístkoch okrem kandidátov strany Magnificat Slovakia aj nižšie uvedených kandidátov. Sú aj z oblastí, kde Magnificat Slovakia nemá svoje zastúpenie.  Preto v týchto volebných obvodoch môžete pridať svoj hlas tým, ktorí sú v súlade s našou líniou.                   Anton Selecký, predseda strany Magnificat Slovakia

strana14bOdporúčaní kandidáti: 

Kandidát na župana Žilinského samosprávneho kraja

Miroslav Mikolášik

 Kandidát na župana Košického samosprávneho kraja:

Rudolf Bauer

 Kandidáti na poslancov

Anna Záborská, MUDr., 65 r., poslankyňa EP, (Prievidza), Rudolf BauerTomáš Zolovčík  (Košice)

Peter Bielik  (Bratislava  Ružinov – Vrakuňa), Eva Jaššová   (Bratislava Nové Mesto), Viera Beňová   (Prievidza), Leo Kužela   (Trenčín), Milan Ďurica  (Stropkov), Miroslava Szitová,  (Spišská Nová Ves), František Bazar  (Humenné), Radoslav Dovjak,   Peter Ježík   (Kežmarok), Anton Andráš,  Kamil Horvát   Daniel Abaffy   (Poprad), František Orlovský,  Vladimír Živčák   (Stará Ľubovňa), Miroslav Kaliaš   (Vranov nad Topľou), Vladimír Seman   (Trebišov)

Pre tých, ktorí sú najnovšími návštevníkmi našej stránky www.magnificat.sk   súhrnne ešte naposledy opakujeme naše informácie v voľbám do VÚC 2013:

CulenTA3 NAŽIVO, dnes 6. novembra 2013, 19.50  

VOĽBY DO VÚC Bratislavský KRAJ

za stranu Magnificat Slovakia vystupuje  Mgr. Anton Čulen:

http://www.ta3.com/live.html

 

http://www.magnificat.sk/2013/10/strana-magnificat-slovakia-volby-do-vuc-213-predstavujeme-nasich-kandidatov-budte-solou-zeme/

http://www.magnificat.sk/2013/10/volby-do-vuc-predstavujeme-svojich-kandidatov-samospravny-kraj-zilina/

http://www.magnificat.sk/2013/10/predstavujeme-svojich-kandidatov-do-volieb-vuc-dna-9-novembra-2013-presovsky-a-kosicky-kraj/

http://www.magnificat.sk/2013/11/volby-do-vuc-9-novembra-2013-predstavujeme-poslednych-kandidatov-strany-magnificat-slovakia/

Strana Magnificat Slovakia  (repríza)