Ľudia potrebujú nedeľu (záznam TV diskusie)

237

http://www.stv.sk/online/archiv/sfery-doverne-1?id=36449&scroll=0