Legendárny Rabín Yitzhak Kaduri: Mesiášom je Ježiš

1133

raboni

Krátko predtým, než zomrel jeden z najprominentnejších izraelských rabínov Yitzhak Kaduri, napísal drobnú poznámku s menom Mesiáša, ktorá mala byť zapečatená až doteraz.

Keď materiál Zjavenie Mesiáša otvorili, objavilo sa to, čo mnohí vedia storočia:

Jehošua alebo Ješua je Mesiáš.

Ortodoní židia okolo Nahalat Yitzhak Yeshiva pre Israel Today uviedli, že príbeh o tajnej poznámke rabína Kaduriho nemal nikdy vyjsť na svet.   Mesiáš má prísť podľa rabína Kaduriho krátko po smrti Ariela Šarona.

 ******************************************************************

Dňa 28. mája 2006 bol Ariel Šaron premiestnený do liečebne dlhodobo chorých. Šanca, že by sa Šaron dostal z hlbokej kómy a vegetatívneho stavu, v ktorom sa nachádza, sa podľa lekárov každým dňom znižuje….

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ariel_%C5%A0aron

Yeshua Ha’Mashiach Ministries – A Messianic Ministry serving the Metro Atlanta area
Phone 678 639-3377, email: information@yhmm.org

Evangelism, Discipleship & Teaching Scripture in it’s Jewish Context
Praised are You, ADONAI our G-d, King of the universe, Who gives the Torah of truth and the Good News of Salvation to His people Isra’el and to all peoples through His son Yeshua the Messiah, our L-rd.

Want to help Restore the Hebrew Root?

All donations are Tax deductible

Rabbi Kaduri Reveals Name of the Messiah

Rabbi Reveals Name of the Messiah

Shortly before he died, one of Israel’s most prominent rabbis wrote the name of the Messiah on a small note which he requested would remain sealed until now. When the note was opened, it revealed what many have known for centuries: Yehoshua, or Yeshua (Jesus), is the Messiah.

Rabín identifikuje Mesiáša

Krátko predtým než zomrel jeden z najprominentnejších izraelských rabínov Yitzhak Kaduri, napísal drobnú poznámku s menom Mesiáša, ktorá mala byť zapečatená až doteraz. Keď materiál otvorili, objavilo sa to, čo mnohí vedia storočia: Jehošua alebo Ješua je Mesiáš.

S biblickým menom Ježiša rabín a kabalisti popisujú Mesiáša s použitím šiestich slov s tým, že začiatočné písmená tvoria meno Mesiáša. Tajná poznámka hovorí: „Čo sa týka skratiek písmen mena Mesiáša, pozdvihne ľudí a dokáže, že jeho slovo a zákon sú platné. Toto podpisujem v mesiaci milosti“. Yitzhak Kaduri

Hebrejská veta so skrytým menom Mesiáša znie: : Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim

Iniciálky hláskovania hebrejského mena Ježiš sú Jehošuva. Jehošuva a Ješua sú totožné mená, odvodené z toho istého hebrejského koreňa slova „spása“, ako je zdokumentované v Zacahriášovi 6:11 a Ezra 3:2. ¬Ten istý kňaz píše v Ezra “Ješua, syn Jozadakov“, kým v Zachariášovi „Jehošuva Jehozadakov“. Kňaz pridáva svätú skratku Božieho na „ho“.

Čo sa týka indikovania mena Mesiáša , je pochopiteľné, prečo bolo jeho posledným želaním, aby sa čakalo s odhalením rok po jeho smrti. Keď sa v Kaduriho posolstve objavilo meno Jehošuva, ultra ortodoxní židia z jeho ješivy Nahalat Yitzhak v Jeruzaleme tvrdili, že ich majster nezanechal presné riešenie na dekódovanie Mesiášovho mena. Izraelské médiá toto odhalenie nepokryli dostatočne. Iba stránky News First Class (Nfc) and Kaduri.net spomenuli tento fakt, trvajúc na jeho autentickosti. Denník Ma’ariv ran príbeh popísal, avšak označil ho za falzifikát. Židovskí čitatelia to prijali so zmiešanými pocitmi a na fórach sa pýtali: “Znamená to teda, že rabi Kaduri bol kresťan?“

Israel Today hovoril s dvoma Kaduriho nasledovníkmi v Jeruzaleme, ktorí pripustili, že poznámka je autentická, ale mätúca. „Nemáme šajnu ako rabi prišiel k tomuto menu Mesiáša.“ Ostatní úplne zamietli možnosť autenticity. Kaduriho syn uviedol, že v čase keď mala byť poznámka napísaná (september 2005) fyzické možnosti jeho otca neumožňovali písanie.

Kaduriho portrét Mesiáša

Kaduri zomrel vo veku 108 rokov a niekoľko mesiacov pred smrťou prekvapil svojich nasledovníkov tvrdením, že stretol Mesiáša. Vo svojej synagóge na Yom Kippur odovzdal posolstvo s učením ako rozpoznať Mesiáša. Ten sa takisto má objaviť v Izraeli po smrti Ariela Sharona .

Iní rabíni predpovedali to isté, vrátane rabína Haim Cohena, kabalistu Nir Ben Artziho a manželky rabína Haim Kneiveskzy.Kaduriho vnuk Yosef Kaduri uviedol že jeho starý otec hovoril počas svojich posledných dní mnohokrát o príchode Mesiáša a spáse skrze neho.

Ježiš1Kaduriho duchovný portrét Mesiáša – pripomínajúci ten z Nového zákona- bol publikovaný na Kaduri.net and Nfc:

“Pre mnohých dobrých ľudí v spoločností je ťažké pochopiť osobu Mesiáša. Vodcovstvo a príkaz Mesiáša z tela a krvi je ťažké prijať pre mnohé národy. Ako Mesiáš nebude zastávať žiaden úrad a používať médiá na komunikáciu. Jeho vláda bude čistá a bez osobnej a politickej túžby. Počas jeho vlády bude vládnuť len spravodlivosť a pravda.“

“Uveria všetci hneď v Mesiáša? Nie, na začiatku mu niektorí z nás uveria a niektorí nie. Pre nenábožných ľudí bude jednoduchšie nasledovať ho ako pre ortodoxných.“

“Zjavenie Mesiáša bude vyplnené v dvoch dejstvách: za prvé aktívne potvrdí svoju pozíciu Mesiáša bez toho, aby dal poznať seba ako Mesiáša. Potom sa odhalí židom, nie nutne učencom tóry. Môžu to byť jednoduchí ľudia. Len potom sa zjaví národu. Ľudia sa budú čudovať: Čo? To je Mesiáš? Mnohé poznajú to meno, ale neuveria, že je Mesiáš. ”

(POZOR!  Toto je opisovanie Mesiáša Ježiša Krista, ako prišiel – teda pred 2000 rokmi! – pozn.)

Zbohom Tsadikovi

Rabbi Yitzhak Kaduri bol známy fotogenickou pamäťou a vedel naspamäť Bibliu, Talmud a ostatné židovské písomnosti. Poznal židovských mudrcov a rabínov žijúcich vo Svätej zemi a udržiaval vieru živú predtým, než vnikol štát Izrael. Nebol v úcte len pre svoj vek. Bol charizmatický a múdry a šéf rabínov na neho hľadel ako na Tsadika, muža pravdy alebo svätého. Dával rady a žehnal každému, kto o to požiadal. Tisíce ho navštevovali kvôli rade alebo uzdraveniu. Jeho nasledovníci hovoria o zázrakoch a splnených predpovediach katastrof. Pohrebu sa zúčastnilo viac ako 200 000 ľudí.

“Keď príde Mesiáš, zachráni Jeruzalem pred cudzími náboženstvami, ktoré chcú vládnuť mestu. Nebudú úspešné, pretože bojujú proti sebe.“, povedal Kaduri.

Rabínovi nasledovníci reagujú

David Kaduri , 80 ročný syn Yitzhaka Kaduri odmietol tvrdenie, že jeho otec zanechal poznámku s menom Ješua.

Keď sme rabínovi Kadurimu povedali, že oficiálny web jeho otca spomenul Mesiáša, zostal šokovaný „Oh nie, to je blasfémia… Ľudia by mohli to pochopiť tak, že môj otec poukazuje na kresťanského Mesiáša.“

Israel Today získal prístup k rabínovmu rukopisu, určenému výlučne pre študentov. Najvýraznejšie boli symboly podobné krížom, namaľované Kadurim cez celé strany. V židovskej tradícii nikto nepoužíva kríže. V podstate aj znamienko plus je neprístojné. Ale boli tu a napísané rabínovou vlastnou rukou. Keď sme sa na symboly spýtali, rabín David Kaduri povedal, že ide o „znaky anjelov“. Dodal, že jeho otec stretol Mesiáša v snoch.

Ortodoní židia okolo Nahalat Yitzhak Yeshiva pre Israel Today uviedli, že príbeh o tajnej poznámke rabína Kaduriho nemal nikdy vyjsť na svet…

http://www.yeshuahamashiach.org/Kaduri_names_Messiah.ht