Kríž Svetových dní mládeže už v Madride

374

 

 

Madrid, 21.7.2011 (kath.net) 014 531 – Takmer 25 000 km a cez 70 španielskych diecéz putovali kríž Svetových dní mládeže a mariánska ikona v ostatných dvoch rokoch. Teraz sú opäť naspäť v Madride a v súčasnosti sú umiestnené v Katedrále Almudena. Kríž je oficiálnym symbolom SDM, odkedy ho pápež Jána Pavol II. v roku 1984 odovzdal skupine mladých. Informoval o tom „Rome Reports“.
Madridský arcibiskup kardinál Antonio María Rouco Varela kríž v Madride znova privítal. Do Svetových dní mládeže ešte urobí menšiu púť po rôznych kostoloch Madridu.

Prípravná modlitba pre mladých pútnikov na Svetové dni mládeže v Madride 2011

Náš priateľ a Pán, Ježiš Kristus, aký si veľký!
Svojimi slovami a svojimi skutkami si nám zjavil, kto Boh skutočne je:
Tvoj Otec a náš Otec. A aj to, kto si ty sám: Náš Vykupiteľ.
Ty nás voláš k životu po tvojom boku. Chceli by sme ťa nestále nasledovať, je jedno kam.
Ďakujeme ti, za tvoje vtelenie. Ty si večný Syn Boha a napriek tomu ti nevadilo, znížiť sa
k nám a stať sa človekom.
Ďakujeme ti za tvoju smrť a za tvoje vzkriesenie. Ty si bolo poslušný vôli Otca až do
konca a tak si Pánom na všetkými a nad všetkým.
Ďakujeme ti, že si v Eucharistii zostal pri nás. Tvoja prítomnosť, tvoja obeta, tvoj pokrm
nás pozývajú stať sa jedno s tebou.
Ty nás voláš, spolupracovať s tebou. Chceli by sme vždy ísť, kdekoľvek nás pošleš,
aby sme hlásali tvoje meno, aby sme v tvojom mene uzdravovali a našich bratov
sprevádzali na ceste ku tebe.
Zošli nám svojho Ducha Svätého, aby nás osvietil a posilnil.
Božia Matka, ktorú si na kríži urobil aj našou Matkou, nás neustále povzbudzuje robiť, čo
nám povieš.
Ty si život. Chceli by sme, aby naše myšlienky, naša láska a naše skutky vždy vyvierali
z teba. Ty si naša skala, mocný základ celého nášho života.
Prosíme ťa za pápeža Benedikta XVI., za biskupov a za všetkých, ktorí pripravujú Svetové
dni mládeže v Madride.
Prosíme ťa za naše rodiny a za našich priateľov a zvlášť za tých, ktorí ťa pri tomto
stretnutí spoznajú cez radostné svedectvo viery.

KathTube: krátke anglické video o návrate kríža SDM do Madridu: