Kresťanský pár pochovaný zaživa identifikovaný

435

20.4.2011, Rím, (nationalgeografic.com/magnificat.sk) – Pozostatky dvoch dosiaľ stratených kresťanov z obdobia starovekého Ríma, ktorí mali byť pochovaní zaživa, majú veľkú šancu, že budú identifikované.

Kostry boli počas dlhých storočí zapečatené v katedrále. Ich nedávne objavenie, zdá sa, plne podporuje ústnu legendu o Chryzantovi a Dárii, ktorí boli v Ríme prenasledovaní za svoju vieru. Podľa dávnych podaní manželov žijúcich v celibáte v treťom storočí zabili potom, čo vďaka nim konvertovalo na kresťanstvo mnoho Rimanov.

Hoci identifikácia so 100 percentnou pravdepodobnosťou nie je istá, všetky zhromaždené dôkazy poukazujú na to, že patria legendárnym manželom.

V roku 2008 bola renovovaná katedrála v meste Reggio Emilia, pričom sa v krypte pod hlavným oltárom našlo 300 kostí. Zistilo sa, že ide o ostatky dvoch takmer kompletných ľudských tiel. Z lebiek boli pred 500 rokmi vytvorené zlato strieborné busty uložené hlboko v katedrálnych klenbách.

Výskumom kostí sa zistilo, že ide o muža a ženu, ktorí sa v čase smrti tešili relatívne dobrému zdraviu.
Dária bola pred konverziou podľa legendy pannou v rímskom chráme zasvätenom bohyni Veste. Obaja pochádzali z vyšších spoločenských vrstiev, čo sa prejavuje tým, že kosti boli nezaťažené manuálnou prácou. Sedí takisto odhad veku u Darie 25 rokov, u Chryzanta 18 rokov, pohlavie potvrdili testy DNA. Takisto boli zaznamenané známky čiastočne toxikovaného organizmu, čo bolo spôsobené unikátnym rímskym kanalizačným systémom, v ktorom boli prítomné toxické látky a dostávali sa prostredníctvom neho do domov majetných ľudí. Test ďalej priradil vek nálezu medzi roky 80 – 340, pričom smrť martýrov sa predpokladá v roku 283.

Chryzant, syn rímskeho senátora konvertoval na kresťanstvo ako tínejdžer. Otec mu zariadil svadbu s chrámovou pannou Dáriou, aby mu novú vieru vyhnal z hlavy. Panny udržiavali chrámový oheň a Rimania verili, že toto zaručuje bezpečnosť mesta. Ako napovedá názov, predpokladal sa u nich počas doby služby celibát.

Plán však zlyhal, naopak pod Chryzantovým vplyvom konvertovala aj Dária. Aby sa vyhli tlaku, zosobášili sa, žili však v celibáte. Už to sa Rimanom zdalo choré, pár navyše intenzívne evanjelizoval a vďaka nim sa obrátilo mnoho rímskych občanov, pohanov.

Okrem toho Rimania predpokladali, že konverzia chrámovej panny ohrozuje celkovú bezpečnosť mesta.

Podľa legendy Chryzanta poslali do väzenia, Dária dostala za trest robiť prostitútku. Oboch chránili zázračné udalosti – jeho cela sa zmenila na záhradu a ju pred dotieravcami chránili levy.

Nakoniec boli odsúdení druhýkrát a to na smrť, hovorí legenda. Tá najpopulárnejšie uvádza, že boli pochovaní zaživa v Ríme. Na ich hrobe bol vztýčený kresťanský chrám. Neskôr boli ostatky prevezené do Reggio Emilia.

http://www.knazi.sk/svati/dsvaty.php?svid=2