Kráľovná pomoci (15.augusta 2011): Nehanbite sa za môjho Syna

487

 

Dňa 15. augusta 2011, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie a výročný deň zjavenia sa Panny Márie ako Kráľovnej pomoci v Dechticiach, sa konala na hore Svätodušnica púť.

Program začal pred  15. tou hodinou príhovorom vizionárky Adriany Kúdelovej, a pokračoval modlitbou sv. ruženca k Božiemu milosrdenstvu. Nasledovali všetky sv. ružence k Panne Márii.

Kráľovná pomoci sa za prítomnosti množstva  pútnikov zjavila vizionárom pri zasväcovacej modlitbe, a to o 16. 45. hod. Zjavenie trvalo cca 10 min.

Vizionár Martin Gavenda po modlitbách všetkých piatich vizionárov s Kráľovnou pomoci oznámil pútnikom:

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Matka Božia prišla s otvorenou náručou. Prišla vo veľkom jase. Prišla v zlatostrieborných šatách. Ale tá veľká láska, ktorá z nej vyžarovala, bola omnoho krajšia. Všetkých nás ponorila do svojej lásky.

 

 

Ja som sa na začiatku s ňou modlil Otčenáš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí. Ďakoval som jej za to, že je stále medzi nami. Ďakoval som jej za všetkých chorých, zranených, ktorí potrebujú pomoc, a priviesť ich k Ježišovi..

 

Potom nám Panna Mária dala posolstvo, a to posolstvo sa týka toho, aby sme boli vo svojom vnútri naozaj radostní a šťastní. Ja som toto posolstvo vnímal ako veľmi jednoduché, a myslím, že je veľmi podstatné. Podstata toho, ako žijeme našu vieru. Matka Božia nám dnes hovorí v pravde – a keď to naozaj prijmeme do svojho srdca – stačí naozaj len vykročiť k Ježišovi, tak vtedy sa náš život zmení. Bude oveľa lepší, oveľa radostnejší.

„Moje deti!
Všetkých vás objímam a chcem vás uistiť, že že ste v mojom náručí, že v mojom náručí ste v bezpečí. Som tu, aby som sa s vami modlila za dar viery. Viery, ktorá je plná života. Mojím želaním je, aby ste sa nehanbili za môjho Syna. Ak sa budete nehanbiť za to, že ste deti Božie, vtedy budete slobodné. Ďakujem vám za všetku vašu lásku! Prijmite moje požehnanie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“

Keď Panna Mária povedala „Ďakujem vám za všetku vašu lásku“, tak rozprestrela ruky a s veľkou láskou sa na nás pozerala.

Ostatní vizionári pútnikom tiež priblížili svoje stretnutie s Pannou Máriou, Kráľovnou pomoci

Pútnikov požehnali traja prítomní kňazi.

Anton Selecký

K výročiu sa ešte vrátime naším videozáznamom.