Kráľovná pomoci: Modlitba prinesie život

766

„Moje deti!  Dnes prichádzam a ponáram vás do svojej modlitby. Modlitba je ako slnko, ktoré zobúdza studenú zem. Ten, kto sa modlí, rozdáva lásku a požehnanie, ktorými ho Boh naplnil. Často sa vám stáva, že sa znechutíte, keď z vašej modlitby nič neklíči a zdá sa vám, že modlitba neprináša plody. Preto vás povzbudzujem k trpezlivosti a dôvere v Božie prisľúbenia. Tak ako slnko zobudí spiacu zem, tak aj vaša modlitba prinesie život vôkol vás.
Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. februára 2011

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

www.avemaria.sk,  kontakt na vizionárov:  dechtice@avemaria.sk