Kráľovná pomoci, Dechtice 3. marca 2013: Ježiš vás požehnáva

512

DechticePannaMáriaV takmer jarnej atmosfére sa dnes na prvú marcovú nedeľu na hore Boričky v Dechticiach zišli mariánski pútnici, aby sa spolu s vizionármi  zúčastnili modlitieb s Kráľovnou pomoci. 

Panna Mária prišla koncom posledného desiatku bolestného sv. ruženca.  Jej zjavenie trvalo od 14.07 do 14.20 hod. 

Stretnutie sa uskutočnilo v tomto pôstnom období pred Veľkou Nocou v mimoriadnej situácii Katolíckej Cirkvi,  pred voľbou nového sv. Otca, na modlitby za ktorého vyzvali aj dechtickí vizionári. Prosíme vás všetkých, ktorí sme ochotní, aby sme sa k tejto výzve pridali.

Po skončení modlitieb, pričom  sa každý vizionár s Pannou Máriou modlí na určité úmysly, vizionári povedali prítomným:

Martin  Gavenda:

„Panna Mária prišla  s veľkou láskou medzi nás a s veľkou láskou  a otvorenou náručou nás pozdravila. Ja som sa na začiatku modliť  Otče náš a Sláva Otcu za dar  živej viery pre všetky národy, potom som odovzdával Panne Márii všetkých vás, všetkých chorých a tých, ktorí sa s nami spájajú v modlitbách.

Dnes Panna Mária túto lásku, Jej obraz  vpečatila do každého srdca všetkým,  ktorí sme tu a potom som sa s Pannou Máriou modlil za uzdravenie chorých.“

a

 

Adriana Kúdelová

Na začiatku som sa s Pannou Máriou modlila Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetky národy na celom svete. Potom hneď od začiatku som vás vnímala ako veľkú rodinu, ktorú tvoríme a takú veľkú lásku k Vám a tak isto aj od Matky Božej ku vám , k nám všetkým. Za všetkých vás som ďakovala, Matke Božej som odovzdávala vaše utrpenie, bolesti, strach, to všetko čo mate vo vašich srdciach.

Možno je to zvláštne, ale ja som ďakovala za vás za dar vašich životov, že môžete byť tu, že sa môžete spoločne modliť , že ste a tak som si uvedomila, že najväčšou porážkou diabla je, keď začnete ďakovať. Keď začnete v modlitbe ďakovať za dar života, za to, že vás Boh stvoril, že sa môžete modliť, mať v srdci takú vďačnosť, takú lásku. A na konci som sa s Pannou Máriou modlila za ľudí, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku ako veľký Boží dar teda za neveriacich.

 Simona Árendásová

„S Pannou Máriou som sa na začiatku modlila Otče náš a Sláva Otcu za dar pevnej a živej viery pre všetky národy. Potom som Panne Márii odovzdávala všetkých nás tu prítomných naše rodiny. Zverovala som jej všetky rodiny a kríže našich  rodín, závislosti, bolesti rany a všetko, čo ste prinášali Panne Márii a prosila som Pannu Máriu, aby Ježiš požehnal každú prítomnú rodinu, každého človeka ktorý tu bol prítomný a jeho rodinu.

Panna Mária povedala, že Ježiš vás požehnáva. On miluje každého človeka, ktorý sa mu zasvätil on vidí a odmeňuje každú túžbu po láske a milosrdenstve s láskou požehnáva. Potom sme sa s Pannou Máriou modlili modlitbu za rodiny, nakoniec nás Panna Mária žehnala zvláštnym materinským požehnaním.“

 Jozef  Danko:

„S Pannou Máriou som sa na začiatku modlil Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí na celom svete. Panne Márii som ďakoval za všetkých Vás prítomných. Odovzdával som jej vaše srdcia, aby z nich zobrala všetko to, čo do nich nepatrí a aby v nich vzbudila túžbu po Ježišovi a aby nás naplnila svojou Materinskou láskou. Odovzdával som všetkých hriešnikov, všetkých nás tu prítomných naše rodiny naše farnosti. Nakoniec som sa  s Pannou Máriou modlil modlitbu za obrátenie hriešnikov.“

Prítomných požehnal o. Marek Tőrők, kapucín

Jozef  Danko za všetkých vizionárov  pozval pútnikov a ochotných veriacich na modlitby do pôstnej reťaze, ktorú sa Rodina Kráľovnej pomoci modlí počas pôstneho obdobia.  Možno sa zapísať na stránke

www.avemaria.sk/dechtice

na ktorej sa uvádza:

Pôstna Modlitbovo – pôstna reťaz

Modlitbovo – pôstna reťaz pozostáva z modlitby „diamantu“ – všetky sv. ružence (radostný, svetla, bolestný a slávnostný ) + Korunka k Božiemu milosrdenstvu a z pôstu o chlebe a vode (tak, ako si želala Panna Mária)a všetko obetuje v deň, na ktorý sa človek zapíše, za sv. otca a na úmysly Panny Márie.

http://www.avemaria.sk/dechtice/?page=mrfa

Videozáznam vám prinesieme v nasledujúcich dňoch.

(mavi, anse)