Kráľovná pomoci, Dechtice, 15. októbra 2013: Ďakujem, že bránite život!

224

„Moje milované deti!   Všetkých si vás privíňam k môjmu materinskému srdcu. Chcem, aby každé moje dieťa na zemi vedelo, že ho milujem, chránim a sprevádzam. Mojím želaním je, aby ste sa stali pochodňami, ktoré sú zapálené ohňom Ducha Svätého. Nech horíte tak, aby ste zapaľovali srdcia živou vierou všetkých vôkol vás. Potešte Ježiša a buďte soľou zeme a svetlom sveta.

 Žehnám vás a ďakujem, že bránite život, ktorý vám bol daný z Božích rúk ako vzácny dar. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. októbra 2013

www.avemaria.sk