Kráľovná pomoci, Dechtice, 15.XI. 2012: Prinášajte uzdravujúcu lásku, Vizionári: Stanovisko k „Varovaniu“

489

 

Moje deti!  Cesta svätosti je cesta lásky. Mojim želaním je, aby ste rástli v láske. Ďakujem, že mnohé z vás ste spolu so mnou na túto cestu vykročili a darovali svoj život Ježišovi.

Teším sa tomu, že ste pochopili, že svätosť nespočíva v spoliehaní sa na svoje sily, ale v odovzdanosti sa môjmu Synovi, ktorý je vaším víťazstvom.

Som naplnená radosťou, že neostávate vo svojich hriechoch, ale vstávate z nich spolu s Ježišom. Nezabúdajte, milé deti, že nestačí svoje hriechy len oľutovať, ale je potrebné naprávať svoje omyly.

Ak ste vo svojej slabosti spôsobili rany, nezabúdajte priniesť aj uzdravujúcu lásku. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. novembra 2012

www.avemaria.sk/dechtice

*********************************************************

Vzhľadom na to, že dostávame e-maily, v ktorých sa pisatelia ohľadne údajných posolstiev z Írska pod názvom „Varovanie“ odvolávajú na kladný postoj dechtických vizionárov ku týmto správam,  vyžiadali sme si ich stanovisko, ktoré uverejňujeme: 

 

STANOVISKO K ZJAVENIAM V ÍRSKU

Posolstvá odovzdávané vizionárke z Írska a zverejňované na
internetovej stránke „Ježiš – Kristus – Varovanie“ nie sú predmetom
nášho skúmania. Ich obsah nám nie je známy, preto sa k týmto
udalostiam nevyjadrujeme.  

Dištancujeme sa od týchto údajných zjavení na základe toho, že Panna Mária – Kráľovná Pomoci – nás vedie svojimi slovami a posolstvami, ktoré sú pre nás smerodajné a vedie nás k Bohu cestou lásky, dôvery a modlitby.

Vizionári z Dechtíc, dňa 02.11.2012