Kráľovná pomoci, Dechtice, 15. mája 2013: Duch Svätý – najvzácnejší Dar

909

 

Moje deti!
Túžbou môjho materinského srdca je zhromaždiť vás vo svojom náručí ako v záhrade lásky.

holubica..V spoločnej modlitbe pozdvihnime svoje ruky prosiac milujúceho Otca v mene môjho Syna o najvzácnejší dar, ktorý vám nikdy neodmietne dať. Dar Svätého Ducha.

Dovoľte Duchu Svätému nech vás zapáli ohňom živej viery a už nebudete ako planý figovník, na ktorom sa nič nerodí.Pretože v Ňom budete žiť nový život a budete prinášať dobré a zdravé ovocie.Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, 15. mája 2013, Dechtice

 

  • 26 mája (nedeľa) sa uskutoční v Dechticiach tzv. diamantové stretnutie  na Svätodušnici. Stretnutie bude o 14 hod, pri „Zelenom dome“ pri družstve a bude to modlitba všetkých svätých ružencov.
  • Pripravujeme poklonu k Svätému krížu, ktorá bude v piatok 12 júla 2013 je to z piatka na sobotu , stretnutie bude o 21 hod pri vinohradoch. Budeme sa spoločne modliť modlitbu krížovej cesty, svätý ruženec, rozjímania a piesne až do ranných hodín.
  • Chceli by sme vás pozvať do modlitbovo- pôstnej reťaze, ktorú začíname od 6. mája 2013 a bude trvať až do nasledujúcej prvej nedele do 9 júna a túto modlitbovo- pôstnu reťaz budeme obetovať na úmysly Panny Márie, Kráľovnej pomoci, za Svätého Otca a za všetkých našich kňazov a tí, ktorí sa chcete zvlášť zapojiť do tejto modlitbovo – pôstnej reťaze, môžete sa prostredníctvom našej webovej stránky zapísať.
  •  Na budúcu prvú nedeľu, dňa 9. júna 2013, po skončení púte bude v obci prezentácia  „Misia India“, tí, ktorí budú mať záujem, sa môžu ísť pozrieť, je to vlastne pomoc deťom Indii počas letných mesiacov.
  • Chcel  by som vás povzbudiť, že Tí, ktorí môžete vydať nejaké svedectvo, ako sa Vás Pán Ježiš a Panna Mária dotýkajú aj vďaka týmto miestam, boli by sme veľmi radi, keby ste nám tieto svedectva poskytli, najlepšie je, buď ich poslať mailom, alebo na papieri ich odovzdať, prípadne Tí, ktorí boli na príhovor Panny Márie Kráľovnej pomoci nejakým spôsobom uzdravení o svojich chorôb a majú to aj lekársky potvrdené, by nám tieto svedectva pomohli.
  • Na tieto svedectva bola vydaná v týchto dňoch aj kniha „POSOLSTVá PANNY MÁRIE“ a vaše svedectva, ktoré ste nám poskytli, inak sa volá „ Spoznajte svoj hlas“

http://www.avemaria.sk/dechtice/

Spoznajte-moj-hlas-1-216x300Kniha o zjavení Kráľovnej pomoci 

V knihe sú opísané mimoriadné udalosti počas 18 rokov denných zjavení Panny Márie – Kráľovnej pomoci v dedinke Dechtice, vzdialenej l8 km od Trnavy.

Okrem toho aj  70 svedectiev od ľudí, ktorí zažili uzdravenie, obrátenie, pomoc v rôzných ťažkostiach, jednotlivci i rodiny. Osoby boli uzdravené nielen z rakoviny, ale boli oslobodení z alkoholu, fajčenia a závislostí na drogách.

Zjavenia pokračujú denne a to i na miestach, kde sa vizionári práve  nachádzajú, kdekoľvek vo svete.

Autorka knihy: Mária Barnášová, (m.barnasova@centrum.sk) tel.:051 77 451 02. Kniha má 215 strán, tri farebné obrazové prílohy. Cena 5 EUR. 

Nech sa  ľudia dozvedia, že Kráľovná pomoci prichádza, aby nás zachránila a pomohla! Možnosť kúpy v Dechticiach,  a nad 3 ks pošleme poštou.     ( r )