Kráľovná pomoci, Dechtice, 15. júna 2013: Naplňte sa oslavou Otca

438

DechticePannaMáriaMoje deti!  

Moje materinské srdce sa otvorilo pre život a preto si veľmi želám, aby ste aj vy nosili v sebe život Božej lásky. Buďte tí, ktorí horia ohňom živej viery.

Naplňte sa chválou a oslavou nášho milujúceho Otca, skrze ktorého všetko žije. Ktorý stvoril slnko a dáva mu nad vami vychádzať a zapadať.

O Jeho sláve rozprávajú nebesia a obloha hlása dielo Jeho rúk. Ďakujte mu, že všetko živé vám položil pod nohy i vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.

Dechtice (22)

Preto pohliadnite na nebesia, dielo Jeho rúk a na mesiac a hviezdy, ktoré taktiež stvoril.

Chváľte a ďakujte mu, že vdýchol život každému z vás. Oslavujte Boha, chváľte a vyvyšujte Jeho sväté meno.

Verte, že ste stvorené z Otcovej veľkej lásky a preto nechajte sa viesť Jeho Svätým Duchom.

Nikdy nenačúvajte nepriateľovi, ktorému šliapem na hlavu. Lebo on vás vovádza do smrti.

Ponáram vás do života lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15.06.2013

www.avemaria.sk