Kráľovná pomoci, Dechtice, 15. júla 2013: Obráťte sa na Nebeského Otca s dôverou!

574

Moje deti!

     V srdci nosím nesmiernu radosť, že prijímate moje materinské želania a tak sa váš život stáva radostnejším. Dnes si želám, aby ste sa obrátili na nebeského Otca s dôverou.

Jeho starostlivý pohľad sa od vás neodvracia, ale s veľkou láskou sa pozerá na každý váš krok. Prečo sa potom k Nemu modlíte s ustarosteným a ustráchaným srdcom? Vari vám nedá všetko čo potrebujete prv než by ste ho prosili?

Modlite sa k Nemu modlitbou chvál a oslavujte ho radostným srdcom, lebo on je Otec plný nežnej lásky a starostlivosti.

Ponáram vás do Otcovej lásky a môjho materinského srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. júla 2013

www.avemaria.sk