Kráľovná pomoci, Dechtice, 15. decembra 2012: Oslavujte novonarodeného Pána

448

Dechtice1Moje deti! 

     Prichádza čas kedy opäť budeme spoločne prežívať Ježišovo narodenie. Pozerám sa do sŕdc, z ktorých sa vytratilo Božie svetlo. Otvorte svoje srdcia a prijmite ten najvzácnejší dar, môjho Syna. Keď budeme spoločne oslavovať Jeho narodenie, dovoľte mi položiť Ježiša do jasieľ vašich sŕdc.

On zaženie každú tmu a vy budete môcť opäť rozdávať Jeho svetlo vôkol seba. Milované deti, želám si, aby ste svojho novonarodeného Pána oslavovali modlitbami chvál. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu,  Dechtice, 15. decembra 2012