Kráľovná pomoci, Die Königin der Hilfe, Our Lady of Help, A megsegítés Királynőjének üzenete 15.marec 2011

415

„Moje deti!  V tomto čase pôstu a modlitby túžim, aby ste sa vrátili do milujúcej náruče nebeského Otca. Do náruče, ktorá vás stvorila pre lásku. Deti, moje materinské srdce je smutné, pretože vôkol seba sejete hriech. Pýtam sa vás, čo budete žať? Vaše ruky boli stvorené preto, aby rozdávali lásku. Aké plody budete zberať vy i tí, ktorí prídu po vás? Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu,  Dechtice,  15. marca 2011

www.avemaria.sk,  kontakt na vizionárov: dechtice@avemaria.sk

Poznámka:  Vizionári v Dechticiach majú denné zjavenia Panny Márie – Kráľovnej pomoci. Sú to: Martin GAVENDA,  Mária GAVENDOVÁ, Adriana KÚDELOVÁ, Simona ÁRENDÁSOVÁ a Jozef DANKO.

V  nedeľu po prvom piatku každého mesiaca sa uskutočňuje v Dechticiach verejná púť na miesto zjavenia na hore Boričky, kde sa vizionári modlia s Kráľovnou pomoci . O 11.30 sa v dechtickom kostole koná sv. omša, po ktorej sa pútnici zhromažďujú na námestí a o 12. 00 po modlitbe Anjel Pána sa v sprievode vydávajú na miesto zjavenia.  Výročie zjavení sa slávi a koná každý rok na blízkej hore Svätodušnica, a to na sviatok Nanebovzatia Panny Márie,  15. augusta. V každom mesiaci 15-teho dostáva  Martin Gavenda posolstvo pre svetovú verejnosť.   (anse)

Video Dechtice:

http://www.youtube.com/user/MagnificatMR#p/u/94/OWeDJClnWR0

 

Die Königin der Hilfe: Welche Früchte werdet Ihr ernten?

„Liebe Kinder, in dieser Zeit des Fastens und des Gebets, wünsche ich mir, dass Ihr in die Arme Eueres liebenden Vaters kommt. In die Arme, die Euch für die Liebe geschaffen haben. Kinder, mein Mütterliches Herz ist traurig, weil Ihr in die Welt die Sünde streut. Ich frage Euch, was wird Ihr ernten ? Euere Hände wurden auch dafür geschaffen, die Liebe zu verschenken. Welche Früchte werdet Ihr Ernten, Ihr und die , die nach Euch kommen ? Ich tauche Euch in die Liebe von Jesu Herzen und die Liebe meines Herzen.“

Ermittelt durch Martin Gavenda, Dechtice 15.03. 2011

www.avemaria.sk,  Kontakt zu den Visionären: dechtice@avemaria.sk

Bemerkung: die Visionäre in Dechtice erleben täglich die Erscheinung der Jungfrau Maria, der Königin der Hilfe. Es sind Martin Gavenda, Maria Gavendová, Adriana Kúdelová, Simona Arendasová a Josef DankoSonntag nach dem ersten Freitag im Monat, wird jeden Monat eine öffentlicher Pilgerweg zum Platz der Erscheinung auf dem Berg Boricky, wo die Visionäre mit der Königin der Hilfe gemeinsam beten. Um 11:30 Uhr findet in der Kirche in Dechtice eine hl.Messe statt, danach versammeln sich die Pilger auf dem Platz und um 12:00 Uhr, nach dem Gebet „Engels Gruß“, pilgern sie in einer Prozession zum Ort der Erscheinung. Die Jahrestage der Erscheinungen werden auf dem nahestehenden Berg Svätodusnica gefeiert, und zwar am Feiertag der Marien-Himmelfahrt am 15.August. Jeden Monat am 15. bekommt Martin Gavenda eine Botschaft für die Öffentlichkeit.                                                          (anse)

 

Our Lady of Help:  Which fruits will you pick up?

My children! In this time of fasting and prayer, I wish for your return to the loving arms of our Heavenly Father. Through these are arms He created love for you. Children, my motherly heart is sad, because you have sown sin around you. I am asking you, what will you harvest? Your hands were created so that they may hand out love. Which fruits will you and those who come after you pick up? I immerse you in the love of Jesus and my heart. “

In the surroundings of Martin Gavenda, March 15-th, 2011

 

www.avemaria.sk contact seers via e-mail: dechtice@avemaria.sk

Note: Seers from Dechtice (Slovakia) have daily apparation of Our Lady of Help. They are:  Martin GAVENDA,  Mária GAVENDOVÁ, Adriana KÚDELOVÁ, Simona ÁRENDÁSOVÁ and Jozef DANKO.

The public pilgrimage to Mount Boricky is held on first Sunday after first Friday of each month in Dechtice where seers pray with Our Lady of Help.  The mass is held at 11.30 in the church at Dechtice´s. The mass follows a march by the pilgrims to the place of the apparation. It starts with the prayer of the Angelus at 12.00. The anniversary of the apparations is celebrated every year on 15 August ( Assumption of the Blessed Virgin Mary) on Mount Svatodusnica, which is near. Martin Gavenda receives messages for world public on the 15-th day of every month. (anse)

Video Dechtice:

http://www.youtube.com/user/MagnificatMR#p/u/94/OWeDJClnWR0

 

A megsegítés Királynőjének üzenete

A Trnavai (Nagyszombat) Érseki hivatal 1998. 10. 28-án komissziót állított fel a Dechticén (Dejte) történő Szűz Anya jelenéseinek vizsgálatára. Azótta a jelenések az egyházi tekintélyek megfigyelése szakaszában vannak.

………………………………

Az ima életet hoz

Gyermekeim!

Ma jövök és imáimba merítelek titeket. Az ima olyan mint a Nap, felébreszti a hideg földet. Az aki imádkozik, szeretetet és áldást oszt, amelyekkel betöltötte őt az Isten. Gyakran  meg esik veletek, hogy elkedvetlenedtek, amikor az imáitokból semmi sem kel ki és úgy tűnik, hogy imáitok nemteremnek gyümölcsöt. Emiatt Isten igéreteiben bízva  türelemre buzdítalak titeket. Ahogy a Nap felébreszti az alvó földet, úgyszintén imáitok is életet hoz körétek.

Jézus és az én Szívem szeretetébe merítelek titeket.

Martin Gavenda látnok által. Dechtice, 2011. 03. 15.

A megsegítés Királynője:

Milyen gyümölcsöt fogtok beakarítani?

„Gyermekeim! A böjt és az ima idejében a vágyam, hogy térjetek vissza a mennyei Atya szerető karjaiba. A karokba, amely a szeretetre teremtett titeket. Gyermekeim, az anyai szívem szomorú, mert magatok körül bűnt vettek. Kérdezlek titeket, mit fogtok aratni? Kezeitek arra voltak teremtve, hogy szeretetet osszanak. Milyen gyümöcsöt fogtok betakarítani ti és azok, akik majd utánnatok jönnek? Jézus és az én Szívem szeretetébe merítelek titeket.”

 

Martin Gavenda által, Dechtice, 2011. március 15.

 

www.avemaria.sk, kontaktus a látnokokra: dechtice@avemaria.sk

 

Megjegyzés: A Dechticei látnokoknak naponta megjelenik a Szűz Anya – a megsegítés Királynője.

A látnokok: Martin Gavenda, Mária Gavendová, Adriana Kúdelová, Simona Árendásová, és Jozef Danko.

Dechticén minden hónap első péntek utáni vasárnap, nyilvános zarándoklat valósul meg a Boričky hegyre a jelenések helyére, ahol a látnokok együtt imádkoznak a megsegítés Királynőjével.

11:30 órakkor szentmise van bemutatva a templomban, azután a zarándokok a téren gyülekeznek és 12:00 órakkor az Úr Angyala ima után menetben elindulnak a jelenések helyére. A jelenések évfordulója minden éven a közeli hegyen Svätodušnica, van megtartva Szűz Mária Mennybevételének ünnepén, augusztus 15-én. Minden hó 15-én Matrin Gavenda üzenetet kap a nyilvánosság számára.   (anse)