Kráľovná pomoci, 15. marca 2013: Kríž je znamením víťazstva

301

DechticePannaMária„Moje deti!   Keď môj umierajúci Syn na kríži povedal: „Žena, hľa tvoj Syn…“, v tej chvíli každý z vás bol zverený môjmu materinskému srdcu. Boli ste mi darované z veľkej Božej lásky a nik vás nemôže vytrhnúť z môjho milujúceho náručia. Tak veľmi ste drahé môjmu srdcu. Spolu so mnou sa zahľaďte na kríž a dovoľte, nech moc svätého kríža zažiari vo vás.

Prijmite všetku lásku, ktorú vám Ježiš dáva. Nechajte sa preniknúť touto láskou, silou i odvahou niesť kríž, ktorý je znamením víťazstva. Svedčte tomuto svetu, že sa oplatí žiť pre lásku nie sebeckú, ale lásku, ktorá sa dáva. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

 Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. marca 2013

http://www.avemaria.sk/dechtice/

Možnosť zapísať sa do modltbovo pôstnej reťaze:

http://www.avemaria.sk/dechtice/?page=mrfa