Kráľovná pomoci, 15. januára 2013: Ponorte sa do modlitby lásky (+ pozvánky)

414

DechticePannaMáriaMoje deti!

V tento milostivý čas prichádzam, aby som vám pripomenula, aký vzácny dar je modlitba. Mnohokrát ste zakúsili, aké požehnanie vám prináša vzájomný rozhovor medzi sebou, ak pramení z láskavého a úprimného srdca. Zamyslite sa deti, akým veľkým požehnaním je pre vás to, keď otvoríte v modlitbe svoje srdcia Bohu, ktorý je láska.

Preto nebojte sa priblížiť k môjmu Synovi, ktorý vás učí modliť sa k svojmu a nášmu Otcovi, ktorý vás má nadovšetko rád. Želám si, aby ste sa ponorili do modlitby lásky, v ktorej dostanete všetko od Toho, ktorý vás stvoril z lásky. Bohu, ktorý koná zázraky a národom dáva poznať svoju moc. Ktorému nič nie je nemožné. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15.01.2013

*****************************************************************

POZVÁNKA:

cestou-solidarity

 

 

Srdečne pozývame všetkých pútnikov a ctiteľov blahoslavenej Zdenky  na pútnickú svätú omšu

zdenkav stredu 30. januára 2013 o 16.00 h v Kostole Svätého kríža v Bratislave-Podunajských Biskupiciach. Hlavným celebrantom bude

Mgr. Ján Behula, kaplán v Kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke.

Zároveň všetkých pozývame na svätú omšu v Kostole Svätého kríža v Bratislave-Podunajských Biskupiciach v pondelok 11. februára 2013 o 16.00 h z príležitosti Svetového dňa chorých, ktorú bude celebrovať

P. Mgr. Jozef Haluza, redemptorista, s meditáciou o Panne Márii Lurdskej. V ten deň bude možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia a počas svätej  omše budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých s modlitbou za uzdravenie tela, duše i srdca.

Páter Frank Vandegehuchte MSC  

a Milosrdné sestry Svätého kríža

 

K blahoslavenej sestre Zdenke

Srdečne pozývame všetkých pútnikov na sv. omšu slávenú ku cti blahoslavenej Zdenky v Kostole Svätého kríža v Bratislave – Podunajských Biskupiciach.

Vo štvrtok 28. februára o 16.00 hodine bude sláviť svätú omšu kaplán susednej vrakunskej farnosti  Mgr. Attila Nemes.

 www.facebook.com        

Páter Frank Vandegehuchte MSC

a     www.sestrysvkriza.sk (SCSC)  

  rektor Kostola Sv. kríža

a Milosrdné sestry Svätého kríža

Nitra