Kráľovná pomoci:  Ježiš, môj Syn

636

Moje deti!
Prichádzam s materinským požehnaním a s radosťou v srdci, že Božia láska prichádza na tento svet. Otvorte svoje srdcia a ako sa Ježiš zrodil v mojom živote, tak nech sa zrodí vo vás. Ako som ho ja priniesla na tento svet, tak aj vy ho prineste svetu. A ako pastieri s radosťou ohlasovali jeho narodenie, aj vy ho ohlasujte skrze jednoduchú a čistú lásku vašich sŕdc. Tento svet potrebuje svetlo nádeje a lásky a ním je Je
žiš, môj Syn.
Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.”

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. decembra 2010

Možnosť prihlásiť sa do modlitbovo – pôstnej reťaze

http://www.avemaria.sk/dechtice/?page=mrfa

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

www.avemaria.sk/dechtice