AKTUALIZOVANÉ: Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. marca 2014: Modlite sa – Buď vôľa Tvoja!

264

„Drahé děti!  Přicházím k vám jako matka a přeji si, abyste u mne jako matky nalezli domov, útěchu i odpočinek. Proto děti moje, apoštolové mé lásky, modlete se. Modlete se s pokornou nábožností, poslušností a plnou důvěrou v nebeského Otce. Odevzdejte se, jako jsem se i já odevzdala, když mi bylo řečeno, že přinesu Požehnání Slibu. Nechť z vašeho srdce vždy přichází na vaše ústa: “ Buď vůle Tvá!“. Proto mějte důvěru a modlete se, abych se za vás mohla u Pána přimlouvat, aby vám dal nebeské požehnání a naplnil vás Duchem Svatým. Tehdy budete moci pomoci všem těm, kteří neznají Pána. Vy, apoštolové mé lásky, jim pomůžete nazývat Ho s plnou důvěrou Otcem.

Modlete se za vaše pastýře a svěřujte se jejich posvěceným rukám. Děkuji vám.“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,  Medžugorie, 2. marca 2014

Blíž k Tebe, Bože môj!

OROL TV:  Boj v duchovných sférach

Sochy Panny Márie, slziace často krvavými slzami – slzy ikon obrazov Ježiša. Zvláštny druh olej roniacich ikon v Rusku. O čo ide? Je tu vplyv Neba, Boj o Vieru, o Falošné pokusy? Odpoveď na to hľadá ruská novinárka Anna Čapmanová. Zázraky, ktoré sú očividné, nemožno zaprieť. Je to úporný BOJ v duchovných sférach … Anton Selecký