Kráľovná pokoja, Medžugorie: Otvorte sa ako kvet slnku

401

„Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe, 

a nech vaše srdcia, deti – sa otvoria ako kvet slnku.  

Ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej -Lunettiovej, Medžugorie, 25. apríla 2012