Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. júla 2012: Buďte nositeľmi pokoja a dobroty

229

 

 Drahé deti! Dnes vás pozývam k dobru. Buďte nositeľmi pokoja a dobroty v tomto svete.

Proste Boha, aby vám dal silu, aby vždy vo vašom srdci a živote vládli nádej a hrdosť, pretože ste Božie deti a nositelia jeho nádeje tomuto svetu,

ktorý je bez radosti v srdci a bez budúcnosti, pretože nemá otvorené srdce pre Boha, ktorý je vašou spásou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. 

 

 

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie,

25. júla 2012

Milí priatelia, uvádzame web kameru z Medžugoria, ktorou sa môžete zúčasťnovať na dianí na tomto mieste zjavení Kráľovnej pokoja.

http://www.abcsvatych.com/tv-medjugorje.php

Dnes začína v Medžugorí MLADIFEST. (trvá do 7. augusta 2012)

REPRÍZA: MIESTO MILOSTI