Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. mája 2012: Nezatvrdzujte svoje srdcia…

283

„Drahé deti! 

Materinskou láskou vás prosím, dajte mi svoje ruky.  Dovoľte mi, aby som vás viedla. Ako matka vás chcem zachrániť od nepokoja,  zúfalstva a večného vyhnanstva.  Môj Syn svojou smrťou na kríži ukázal,  ako veľmi vás miluje. 
Obetoval sa kvôli vám a vašim hriechom.  Neodmietajte jeho obetu a neobnovujte svojimi  hriechmi jeho utrpenia. Nezatvárajte si bránu raja. 
Deti moje, nestrácajte čas.  Nič nie je dôležitejšie ako jednota v mojom Synovi. 
Ja vám pomôžem, pretože nebeský Otec ma posiela,  aby sme spolu mohli ukázať cestu milosti a spásy  všetkým, ktorí ho nepoznajú. 
Nezatvrdzujte svoje srdcia.  Spoľahnite sa na mňa a klaňajte sa môjmu Synovi. 
Deti moje, nemôžete bez pastierov.  Nech sú každý deň vo vašich modlitbách. 
Ďakujem vám.“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,  Medžugorie,  2. mája 2012