Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. januára 2013: Nemôžem bez vás, deti moje!

290

 

MariaOčiDrahé deti!
S veľkou láskou a trpezlivosťou sa usilujem pretvoriť vaše srdcia podľa svojho Srdca. Usilujem sa vás svojím príkladom naučiť pokore, múdrosti a láske, pretože vás potrebujem. Nemôžem bez vás, deti moje! Vyberám si vás podľa Božej vôle, Jeho mocou vás posilňujem.
Preto, deti moje, nebojte sa otvoriť mi svoje srdcia. Dám ich svojmu Synovi, a ON vám za to daruje Boží pokoj. Budete ho nosiť všetkým, ktorých stretnete, životom budete dosvedčovať Božiu lásku, a skrze seba darujete môjho Syna.
Prostredníctvom zmierenia, pôstu a modlitby vás povediem. Moja láska je nesmierna. Nebojte sa. Deti moje, modlite sa za pastierov. Nech sú vaše ústa zatvorené pre každé odsúdenie, Pretože – nezabudnite – môj Syn si ich vybral., a iba On má právo súdiť. Ďakujem vám!

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie,

2. januára 2013