Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. febrára 2015: Hľa tu som, medzi vami!

238

posolstvo

Medžugorie – miesto milosti

Kelly Family: Santa Maria