Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. decembra 2012: Pomôžte mi v mojom boji Matky…

496

„Drahé deti, s materinskou láskou a materinskou trpezlivosťou vás znovu pozývam, aby ste žili podľa môjho Syna, aby ste žili Jeho pokoj a Jeho lásku. Aby ste ako moji apoštoli celým srdcom prijali Božiu pravdu a proste Ducha Svätého, aby vás viedol. Potom budete môcť verne slúžiť môjmu Synovi a svojim životom ukážete ostatným Jeho lásku.

Skrze lásku môjho Syna a moju lásku, ja ako matka sa snažím  všetky svoje zblúdilé deti priviesť do svojho materinského náručia a ukázať im cestu viery.

Deti moje, pomôžte mi v mojom boji matky a modlite sa so mnou, aby hriešnici spoznali svoje hriechy a úprimne ich ľutovali.

Modlite sa aj za tých, ktorých si môj Syn vyvolil a v svojom mene posvätil. Ďakujem vám.“

Panna Mária požehnala všetkých prítomných a všetky predmety, ktoré sme si priniesli na požehnanie.

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,

Medžugorie, 2. decembra 2012